Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PDF Drukuj Email
piątek, 09 lutego 2007

W dniu 2 lutego 2007 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB przyjął  uchwałę generalną o następującej treści:

Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca ponad 100.000 członków od początku swego istnienia realizuje zadania przekazane jej przez państwo na mocy ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Do zadań tych należą w szczególności:

  1. 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby,
  2. 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych oraz promocja osiągnięć członków Izby,
  3. 3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
  4. 4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
  5. 5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
  6. 6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
  7. 7) opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
  8. 8) doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków izby,
  9. 9) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego,

Zjazd stwierdza, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizuje zadania przed nią postawione w sposób znacznie sprawniejszy niż czyniły to przed jej powołaniem instytucje rządowe. W rezultacie działań PIIB uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskuje rocznie około 2.500 inżynierów. Wdrożony system egzaminów zapewnia stały dopływ dużej liczby wysokowykwalifikowanej kadry technicznej do budownictwa. Ciągła działalność szkoleniowa prowadzona przez PIIB przy udziale stowarzyszeń naukowo-technicznych zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji członków. Szkoleniom doskonalącym poddawane jest około 30.000 osób rocznie.

Samorząd inżynierów budownictwa poprzez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sposób sprawny reaguje na wszelkie uchybienia w rzetelnym wykonywaniu zawodu przez członków Izby. Dobre zorganizowanie Izby pozwoliło na wynegocjowanie bardzo korzystnych składek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest włączana w procedury legislacyjne aktów prawnych, które dotyczą sfery budownictwa, a w tym również żywotnych interesów jej członków. W tym celu powołana została Komisja Prawno Regulaminowa zbierająca i analizująca opinie środowiska na temat istniejących i tworzonych aktów prawnych. Niestety, zauważany jest często brak, w tym zakresie, faktycznej konsultacji z resortami poza: Budownictwa oraz GUNB. Skutkuje to tworzeniem prawa niespójnego i komplikującego procesy budowlane.

Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z nadzieją przyjmuje deklaracje przedstawicieli Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące dalszej, dobrej współpracy między samorządem zawodowym, a tymi organami rządowymi.

Jednocześnie Zjazd oczekuje, współpracy z Ministerstwem Transportu, Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zjazd podkreśla znaczenie samorządu zawodowego jako jednego z filarów społeczeństwa obywatelskiego, bez którego trudno mówić o nowoczesnym państwie. Zjazd deklaruje zaangażowanie PIIB w realizację krajowego programu rozwoju budownictwa poprzez aktywny udział ekspertów w rzetelnych konsultacjach w trakcie procedur legislacyjnych oraz udział swoich członków w całym procesie inwestycji budowlanych w Polsce.

.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa