Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 03 września 2020

alt2 września 2020 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. przebieg tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczych, pracę Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa oraz podsumowano działalność Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

altObrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych w tym roku. Wszystkie z nich, także Krajowy Zjazd PIIB, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbyły się w trybie zdalnym. Zjazdy rozpoczęła 11 maja Opolska OIIB, natomiast zakończyły się 10 lipca zjazdem Zachodniopomorskiej OIIB. Średnia frekwencja wyniosła 87,65%. Natomiast na Krajowym Zjeździe PIIB odnotowano frekwencję rzędu 97,03%, zgłoszono 52 wnioski oraz podjęto 22 uchwały. Następnie Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej omówił wnioski z XIX Krajowego Zjazdu i okręgowych zjazdów, skierowane do Krajowej Rady.

altW dalszej części posiedzenia Ewa Bosy, przewodnicząca Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa zreferowała prace zespołu, podjęte w związku z wygaśnięciem od 2021 r. umowy z obecnym ubezpieczycielem. Na podstawie zebranych informacji i przeanalizowaniu udostępnionych przez firmy ubezpieczeniowe materiałów, zdecydowano o rekomendowaniu członkom Krajowej Rady  propozycji firmy STU Ergo Hestii S.A. Krajowa Rada podjęła stosowną uchwałę w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia OC osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w latach 2021-2024.

altNastępnie powołano do życia Komisję ds. Building Information Modeling (BIM), na czele którego stanął Łukasz Gorgolewski z Wielkopolskiej OIIB.  Komisja ma za zadanie realizować strategię PIIB w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii.

altKrajowa Rada PIIB wysłuchała także sprawozdania z działalności Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie za okres od 21 października 2015 r. do 2 września 2020 r. Funkcjonowanie zespołu referowała Danuta Gawęcka, przewodnicząca. Omówiła działania związane z tą inwestycją oraz przedstawiła poniesione koszty. Praca zespołu i zaprezentowane sprawozdanie zostały przyjęte z uznaniem i aprobatą uczestników posiedzenia.   

Przewodniczący Komisji ds. współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi Zygmunt Rawicki omówił pracę tej komisji. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na prenumeratę czasopism branżowych przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zaznaczył, że komisja przeprowadziła specjalną ankietę wśród okręgowych izb inżynierów budownictwa, na podstawie której  można było dokonać ogólnej oceny czytelnictwa czasopism, preferowanych tytułów oraz  dofinansowywania przez okręgowe izby zakupów czasopism. – Jest to dobry materiał do analizy w poszczególnych izbach – podkreślił Z. Rawicki.

altCzłonkowie Krajowej Rady zapoznali się także z możliwością współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz ofertą Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą dostępu do warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, które omówił Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB.

Realizację budżetu za 7 miesięcy  przedstawił Dariusz Karolak, zastępca skarbnika KR PIIB. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także  terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w pierwszym półroczu 2021 r. Podjęto uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych PIIB członkom: Lubuskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej, Warmińsko-Mazurskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.


 

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa