Konkurs na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych Drukuj
piątek, 14 sierpnia 2020

altMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus” ogłosiło konkurs na utworzenie pilotażowego ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych w obszarze dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Nabór wniosków w formie elektronicznej należy składać do 15 września 2020r.

Celem powstania ośrodka jest fachowa pomoc z zakresu projektowania uniwersalnego inwestorom publicznym, co przyczyni się do wzrostu liczby budynków i przestrzeni publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, mających trudności w swobodnym poruszaniu się, zgodnych z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone: jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej, inspektoraty nadzoru budowlanego, urzędy wojewódzkie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy, szkoły wyższe i jednostki naukowe, GUNB, GUGiK oraz PFRON.

Aby umożliwić wykorzystanie wiedzy ekspertów zewnętrznych, przyjęto rozwiązanie , że szczegółowy zakres działań ośrodka zostanie opracowany  w ramach autorskiej koncepcji przedstawionej przez twórców projektu.

W ramach działalności ośrodka konieczne będzie zaangażowanie architektów, projektantów i innych ekspertów w dziedzinie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, których wiedza i doświadczenia pozwolą zapewnić, że projekt będzie wdrażany skutecznie, zgodnie z bieżącą wiedzą dotyczącą standardów uniwersalnego projektowania.

Wnioski w formie elektronicznej należy składać do 15 września 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu : https://www.power.gov.pl/nabory/1-321/

 

Opr.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

członek Rady Dostępności