Trwa XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB Drukuj
czwartek, 18 czerwca 2020

alt18 czerwca 2020 r. to drugi dzień XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego   Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który w tym roku  ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Delegaci na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB uczestniczą w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego indywidualnego loginu, w katalogu Krajowy Zjazd 2020, można zapoznać  się z materiałami sprawozdawczymi z działalności organów statutowych w 2019 roku oraz projektami uchwał Zjazdu.  W czasie Zjazdu zostanie oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2019, będą przedstawione zagadnienia ważne dla samorządu oraz delegaci będą mogli złożyć swoje wnioski.

 Zjazd rozpoczął się 17 czerwca (środa) o godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00 – 20 czerwca 2020 r. (sobota) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  się na odległość – systemu informatycznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Delegatów do uczestnictwa w XIX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.