Uroczystość otwarcia nowej siedziby PIIB Drukuj
poniedziałek, 16 grudnia 2019

alt12 grudnia 2019 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowej, własnej siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.

altW uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, SARP, IAR, nadzoru budowlanego,  mediów. Były  oczywiście osoby, dzięki  którym nowa siedziba mogła powstać, czyli pomysłodawcy, projektanci, główny wykonawca, organizatorzy procesu inwestycyjnego, kierownik budowy i inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Drzastwa Bogdan - zastępca Głównego Inspektora Pracy, Stanisław Żmijan – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury ósmej kadencji,  altAdam Baryłka - wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Małgorzata Pilinkiewicz - prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Fabrikiewicz - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP; Krystyna Korniak-Figa - prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ryszard Trykosko - przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, Mieczysław Żurawski - wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Janusz Dyduch - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Jerzy altGumiński - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Jerzy Kotowski - prezes Izby Projektowania Budowlanego .

–  Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło – rozpoczął swoje wystąpienie podczas uroczystości prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Stwierdził także, że PIIB wyszła z bezdomności i ma odtąd swój własny dom.

alt- Dzięki temu możemy w poczuciu stabilności kontynuować naszą statutową działalność z pożytkiem dla rzeszy inżynierów budownictwa i w warunkach przyjaznych dla członków organów krajowych oraz zatrudnionych w biurze Izby pracowników – podkreślił prezes PIIB.

altZauważył także, że nie byłoby tego, gdyby nie determinacja wielu osób. Najpierw była myśl o zakupie lub budowie własnej siedziby i konsekwentnie podtrzymywał ją Prezes Honorowy PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Wspierały go w tym chronologicznie dwa zespoły ds. zakupu siedziby PIIB. Pierwszy pod kierownictwem Zdzisława Binerowskiego, a drugi Joanny Gieroby. Droga na ul. Kujawską nie była prosta. altNieruchomość tę nabyto ostatecznie w 2015 r , a projekt opracowała spółka FS&P Arcus Mariusza Ścisły. Przetarg na wykonanie remontu i budowę wygrała firma Dekpol S.A. i kierownikiem budowy został Marek Rabcewicz. Ze strony inwestora inwestycję prowadził zespół pod kierownictwem Danuty Gawęckiej, sekretarz Krajowej Rady PIIB, wspieranej przez zespół inspektorów pod kierownictwem Mariusza Okunia.

alt- Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, którym nasza siedziba zawdzięcza swój efektowny wygląd i jakość – stwierdził prof.  Z. Kledyński. -  Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie skrzętność w gospodarowaniu składkami naszych członków oraz nieocenione wsparcie, jakiego Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa udzieliły okręgowe izby. Wszystkimi przewodniczącym składam za to serdeczne podziękowania.

altPrezes Honorowy PIIB Andrzej Roch Dobrucki wspominał, jak wyglądał proces pozyskiwania tej nieruchomości, z jakimi problemami spotykały się władze Krajowej Izby oraz jak  przebiegały początkowe prace związane z tą inwestycją. Podkreślał znaczenie posiadania  swojej siedziby dla samorząd zawodowego inżynierów budownictwa.

altPrezes PIIB serdecznie podziękował D. Gawęckiej, J. Gierobie oraz A. R. Dobruckiemu za pracę i zaangażowanie na rzecz pozyskania siedziby oraz przeprowadzenie przebudowy i  modernizacji budynku, wręczając im bukiety kwiatów.

altUczestnicy oficjalnego otwarcia mogli także obejrzeć film poświęcony nowej siedzibie, realizowanym w czasie remontu pracom oraz zapoznać się z wypowiedziami osób, związanych z jego remontem.

altNie obyło się także bez uroczystego, symbolicznego otwarcia nowej siedziby PIIB, czyli przecięcia wstęgi. Dokonali tego: Zbigniew Kledyński, Andrzej Roch Dobrucki, Danuta Gawęcka, Joanna Gieroba, Andrzej Jaworski, Adam Kuśmierczyk, Mariusz Ścisło, Marek Nagórski, Dorota Moralewska, Marek Rabcewicz i Mariusz Okuń.

altWystępujący z gratulacjami uczestnicy uroczystości podkreślali znaczenie przeprowadzonych prac, ratowanie obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków i odzyskiwanie starych, pięknych kamienic. Podkreślali także trudność przeprowadzonych robót, dbałość o detal i funkcjonalność obiektu. Niektórzy wręczali także pamiątkowe obrazy z okazji tego wydarzenia.

altOficjalne otwarcie uświetnił występ Bogusława Kierejszy, znanego skrzypka i kompozytora oraz Aleksandry Nizio, laureatki 5. edycji „The Voice of Poland".

 

alt alt alt
alt alt alt