O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa na posiedzeniu KUDZ PIIB Drukuj
środa, 15 maja 2019

alt7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w Warszawie. Obrady prowadził Adam Rak, przewodniczący KUDZ. Dyskutowano m.in. o nowych formach szkolenia inżynierów budownictwa i realizacji planu pracy komisji.

W pierwszej części posiedzenia mówiono o nowych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa z wykorzystaniem gier strategicznych i symulacyjnych w powiązaniu z elementami szkolenia w celu podniesienia atrakcyjności prezentowanych tematów.

altZastępca Sekretarza Krajowej Rady PIIB dr Tomasz Piotrowski przedstawił prezentację dotyczącą zastosowania istniejących na rynku europejskim gier strategicznych w szkoleniach. Wystąpienie Zastępcy Sekretarza KR PIIB wywołało ożywioną dyskusję. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że inicjatywa ta jest godna poparcia i warta zastosowania w przyszłych szkoleniach członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W dalszej części obrad omówiono realizację planu pracy komisji, który został zatwierdzony na posiedzeniu KUDZ w dniu 20 listopada 2018 r. Po dyskusji i uzupełnieniach zaakceptowano listy: rekomendowanych 38 wykładowców oraz 55 tematów szkoleniowych preferowanych na rok 2019. Listy te mogą być na bieżąco uaktualniane na wniosek zainteresowanych okręgowych izb. Następnie oceniono przygotowanie organizacyjne i doświadczenia okręgowych izb w zakresie telewizyjnego dokumentowania szkoleń. Przedstawiono propozycję tematów szkoleń planowanych do nagrania w 2019 r. w PIIB i okręgowych izbach.

altNastępnie omówiono zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie ustalenia zasad doskonalenia zawodowego oraz zapewnienia ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków izby w świetle zapisów zawartych w projekcie ustawy o inżynierach budownictwa.