Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
sobota, 27 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2018 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przyznano dwa  Medale Honorowe PIIB oraz zapoznano się z wynikami ankiety dotyczącej czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB, który na początku posiedzenia pogratulował Honorowemu Prezesowi PIIB Andrzejowi R. Dobruckiemu wyróżnienia Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadanym przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Następnie przedstawiciele Ergo Hestii SA – Maria Tomaszewska-Pestka, Kamil Bara i Jacek Maniura zapoznali uczestników posiedzenia z informacją dotyczącą oceny szkodowości w przebiegu umowy generalnej OC inżynierów budownictwa za rok 2018. Jak podkreślił K. Bara składka inżynierów budownictwa za ubezpieczenie OC w ramach umowy generalnej nie uległa zmianie od 2014 r. i wynosi 70 zł. – Odnotowujemy wzrost liczby osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenie – zaznaczył K. Bara. M. Tomaszewska – Pestka dodała, że często  zgłaszane są szkody, które nie są związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W dalszej części obrad zebrani zapoznali się z  przebiegiem okręgowych zjazdów sprawozdawczych. W 14 okręgowych izbach, w których do posiedzenia Krajowej Rady odbyły się zjazdy, delegaci zaakceptowali sprawozdania okręgowych organów statutowych, a rady uzyskały absolutorium.

Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka w skrócie przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2018. Zostało ono przyjęte przez uczestników posiedzenia i zaakceptowane do zaprezentowania na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Następnie zapoznano się ze sprawozdaniami krajowych organów statutowych z działalności w ubiegłym  roku. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2018 r. zreferował jej przewodniczący Krzysztof Latoszek; pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego omówił Józef Pączek, zastępca przewodniczącego, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, KROZ. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i  zatwierdzone do przedstawienia na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Następnie Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła pracę komisji oraz stwierdziła, że na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Przewodniczący Komisji Medalu Honorowego Franciszek Buszka przedstawił uczestnikom obrad propozycje nadania Medalu Honorowego wytypowane przez członków komisji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zdecydowano, że medale zostaną przyznane: Zbigniewowi Miturze z Lubelskiej OIIB i Andrzejowi Myśliwcowi z Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się oni do rozwoju budownictwa i samorządności w kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Uroczyste wręczenie medali planowane jest  w czasie XVIII Krajowego Zjazdu PIIB.

Zapoznano się także z realizacją budżetu za I kwartał 2019 r., którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB oraz z pracami: Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, Komisji ds. komunikacji społecznej i Zespołu ds. BIM.

Przewodniczący Zespołu ds. funduszu spójności Andrzej Cegielnik omówił pracę swojego zespołu oraz przedstawił sprawozdanie z jego działalności. Celem powołania zespołu było opracowanie projektu systemu zapewniającego wszystkim członkom PIIB równy dostęp do świadczeń na ich rzecz, w tym także szkoleń. Uczestnicy posiedzenia KR PIIB przyjęli do wiadomości wyniki działalności zespołu i podziękowali jego przewodniczącemu oraz członkom za pracę.

W dalszej kolejności Joanna Gieroba omówiła wyniki ankiety skierowanej do członków PIIB w sprawie preferowanej postaci miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, czyli w wersji papierowej czy elektronicznej. Ankietę wysłano do 108 590 członków PIIB, bowiem tyle adresów mailowych znajduje się w bazie samorządu  na ponad  117 200 osób należących do PIIB. Brak odpowiedzi na ankietę oznaczał, że adresat zainteresowany jest otrzymywaniem „Inżyniera Budownictwa” w dotychczasowej wersji, tj. drukowanej. Do 31 marca 2019 r. przyjmowano odpowiedzi. Przesłano 25 236 ankiet, czyli 23,24% badanych odpowiedziało. Za wersją elektroniczną było 15 773 członków (14,53%). Nie odpowiedziało 92 817 osób, które wiedziały, że brak odpowiedzi traktowany jest jako wybór wersji papierowej czasopisma. Wobec tego należy uznać, że za dotychczasową wersją, czyli drukowaną opowiedziało się 85,47% respondentów. W czasie obrad zdecydowano, że na następnej Krajowej Radzie zespół przedstawi informację o dalszych działaniach związanych z otrzymanymi wynikami ankiety.

Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka przekazała informację o aktualnym stanie prac na budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz podjęto uchwałę o nadaniu Honorowych Odznak PIIB członkom: Pomorskiej, Kujawsko-Pomorskiej Podkarpackiej, Lubuskiej i Opolskiej OIIB.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa