Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Ostatnie XVIII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawcze w 2019 r.

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ostatnie XVIII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawcze w 2019 r. PDF Drukuj Email
sobota, 27 kwietnia 2019

26 kwietnia i 27 kwietnia 2019 r.  odbyły się dwa ostatnie w tym roku okręgowe zjazdy sprawozdawcze w Mazowieckiej oraz Podkarpackiej OIIB. Okręgowe Rady otrzymały absolutorium i delegaci przyjęli przedstawione sprawozdania organów statutowych z działalności za 2018 r. Delegaci Mazowieckiej  i Podkarpackiej OIIB przyjęli stanowiska w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

XVIII ZJAZD MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OBRADOWAŁ 26 KWIETNIA 2019 r. Na 132 uprawnionych delegatów w zjeździe wzięło udział 112, co stanowiło 85% wszystkich delegatów. Zjazd otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Roman Lulis, który powitał przybyłych delegatów, a także szacownych gości z Krajowej Rady PIIB na czele ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem PIIB.

Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań z działalności  organów Izby w 2018 r., zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie.

Podczas swojego wystąpienia Zbigniew Kledyński, poinformował delegatów o głównych kierunkach działań podejmowanych przez Krajową Radę PIIB, w szczególności zaś o pracach związanych z legislacją, zwłaszcza zmieniających się przepisach Prawa budowlanego, rozporządzeniu o nadawaniu uprawnień budowlanych oraz projektach trzech nowych ustaw: o architektach, o inżynierach  budownictwa, ustawie – przepisy wprowadzające te dwie ustawy. Przedstawił na „gorąco”, gdyż po spotkaniu w MIiR w dniu 25 kwietnia 2019 r., stan prac nad budzącym duże kontrowersje w środowisku, projektem pozdziału dotychczasowej ustawy na dwie: ustawy o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa. Na zakończenie życzył delegatom owocnych obrad oraz konstruktywnych wniosków.

Podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB delegaci przyjęli do realizacji 11 wniosków oraz podjęli dwie uchwały zjazdowe. Pierwsza dotyczyła zakupu nieruchomości, natomiast druga to stanowisko w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.
Delegaci Mazowieckiej OIIB zapisali w swoim stanowisku, że „….wyrażają swój sprzeciw próbom stworzenia ustawowego, sztucznego podziału osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i jedna, wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa, jest koniecznością wypływającą z wieloletnich doświadczeń środowiska. Proces inwestycyjny to także nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych zawodów spowoduje nakładanie się i kolizje uprawnień, co może skutkować wydłużeniem tego procesu oraz wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i prowadzonych budów”.

XVIII  ZJAZD  PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OBRADOWAŁ 27 KWIETNIA 2019 r. Przybyłych na obrady delegatów i zaproszonych gości powitał Przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB Grzegorz Dubik. Zjazd zaszczycili swą obecnością m.in. Tomasz Piotrowski – zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB, Andrzej Depa – wiceprzewodniczący Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP, Jacek Hess – przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PZITB, Barbara Kopeć – prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP, Marek Chrobak –  prezes Rzeszowskiego Oddziału SARP i Leszek Kaczmarczyk – prezes Podkarpackiego Oddziału PZITS.

Po przyjęciu porządku obrad i uczczeniu minutą ciszy zmarłych w okresie od poprzedniego Zjazdu członków Izby, miały miejsce wystąpienia przybyłych gości. Zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB Tomasz Piotrowski w swoim wystąpieniu przedstawił działania PIIB związane z legislacją. Zapewnił, że PIIB aktywnie uczestniczy w rozmowach i prezentuje stanowisko samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podkreślił, że to właśnie na  inżynierach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

W czasie zjazdu zasłużonym członkom PDK OIIB wręczono Odznaki Honorowe PIIB. Złotą otrzymali  – mgr inż. Jerzy Madera i  dr inż. Zbigniew Plewako, natomiast srebrną –  mgr inż. Bogdan Stec, mgr inż. Bolesław Pałac, mgr inż. Marcin Szmyd i mgr inż. Piotr Chmura.
Po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich organów statutowych PDK OIIB delegaci podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Okręgowej Radzie PDK OIIB absolutorium.

W związku z odejściem śp. Wiesława Kani, członka Rady PDK OIIB oraz śp. Marka Łosiewicza, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej PDK OIIB, podjęto stosowne uchwały. Zjazd  zdecydował o wyborach uzupełniających do Rady  Podkarpackiej Izby oraz o zmniejszeniu liczebności składu  Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonych wyborach nowym członkiem Rady PDK OIIB została Agata Majka

Podczas zjazdu delegaci wyrazili swój sprzeciw wobec sztucznego podziału środowiska budowlanego inżynierów budownictwa i architektów oraz przyjęli stosowne stanowisko. Delegaci Podkarpackiej OIIB zapisali w nim, że „wyrażają  swój sprzeciw próbom ustawowego stworzenia sztucznego podziału osób  legitymujących  się  uprawieniami  budowlanymi  do  wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W naszym odczuciu  całe  środowisko  budowlane  wspólnie  zmienia  otaczającą  nas przestrzeń  i  niezbędna  jest  jedna  wspólna  ustawa  o  architektach i inżynierach budownictwa.  Proces  inwestycyjny  to  nierozłączne  działania 
architektów i inżynierów  budownictwa.  Sztuczny  podział  tych zawodów   spowoduje wydłużenie tego  procesu  oraz wpłynie na zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i  prowadzonych budów.

W pełni popieramy  działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa związane z pracami legislacyjnymi, mające na celu zachowanie właściwego miejsca inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”.

(Mariusz Okuń z Mazowieckiej OIIB, Liliana Serafin z Podkarpackiej OIIB, Red. PIIB)

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa