Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 04 kwietnia 2019

3 kwietnia 2019 r. w Warszawie obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2018 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB omówiła projekt sprawozdania Krajowej Rady za rok 2018. Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt i będzie on przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2018 r. omówił jej przewodniczący Krzysztof  Latoszek. Zwrócił uwagę, że minionym roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane do  części pisemnej przystąpiło 7144 kandydatów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa, natomiast do egzaminu  ustnego – 7659 osób. Testu nie zdało 1216 osób, a  egzaminu ustnego – 1900.

W 2018 r. nadano 5758 osobom uprawnienia budowlane. Najwięcej przyznano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 2600 oraz w instalacyjnej sanitarnej  – 1074. Przewodniczący KKK zauważył, że można zaobserwować obniżenie poziomu przygotowania kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane. Rośnie także liczba osób zdających egzamin poprawkowy. Dodał, że w 2018 r. KKK nadała 31 tytułów rzeczoznawcy budowlanego oraz 17 osobom uznano kwalifikacje zawodowe. Zauważył także, że KKK pracuje również nad wprowadzeniem nowego systemu informatycznego.

 Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator.

Do KROZ w 2018 r. wpłynęło 14 spraw, do tego należy doliczyć  7 spraw z lat  poprzednich, czyli razem było 21  spraw. W 2018 r. do KROZ zgłoszono 25 skarg i wniosków oraz 2 sprawy przeszły  z 2017 r., razem – 27 spraw. Natomiast do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 514 spraw w 2018 r. oraz 161 spraw przeszło z lat poprzednich. Większość podejmowanych postępowań dotyczyło kierowników budów i kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz projektantów i sprawdzających  projekty.

W dalszej części obrad Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła prace   prowadzonej przez siebie komisji. Zauważyła, że  sprawozdanie KKR jest w trakcie przygotowania. Dokonano już oceny funkcjonowania Krajowego Biura PIIB, KKK, KSD i KROZ.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie poinformowała członków Prezydium KR o aktualnym stanie prac na obiekcie.

O realizacji budżetu Krajowej Rady w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. mówił A. Jaworski, skarbnik KR PIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa