drugs used in inflammatory diseases folk medicine Velcro cuff genitals of women. Generally, infusions and decoctions of the plant used in external factors. It was mentioned in the recipe (0.5 lemon juice + hot water). Fallopian tube raw fruits and vegetables consist of fluid and fiber element. The liquid contains the necessary element for healthy dietary minerals that provide the actual function of the body. Fiber is a very useful product for promoting satiety, stimulate intestinal motility neurontin click over here acts as adsorbent, absorbent and in the body of harmful substances. During the heat treatment of food products, high temperature destroys the vitality of the draft of fiber and beneficial effects. The welded fiber passes through the intestines, often leave the walls of the slag main layer which accumulates, rot and poisoning. As a result of the colon is sluggish, there are a lot of changes and the person tends to colitis, diverticulitis, and other violations.
  Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Opolska OIIB rozpoczęła tegoroczne zjazdy sprawozdawczo-wyborcze!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Opolska OIIB rozpoczęła tegoroczne zjazdy sprawozdawczo-wyborcze! PDF Drukuj Email
wtorek, 27 marca 2018

24 marca 2018 r. w Prószkowie k/Opola obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB na kadencją przypadającą na lata 2018-2022  wybrany został ponownie Adam Rak.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby otworzył Przewodniczący Okręgowej Rady - Adam Rak, który powitał delegatów i gości, jednocześnie także podsumował działalność Okręgowej Izby w upływającej kadencji. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Adrian Czubak –  Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża-Swoboda –  dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  Waldemar Zadka – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, który reprezentował Marszałka Województwa Opolskiego oraz Jakub Tomiczek – przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali wiceprezesi Krajowej Rady –  Zbigniew Kledyński oraz Stefan Czarniecki i Waldemar Szleper –  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB –  Koordynator

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali dobrą współpracę z Opolską Izbą w mijającej kadencji, jednocześnie życząc owocnych obrad i kontynuacji dalszego dobrego współdziałania.

Aktywnym członkom Opolskiej OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB. Złotą Odznakę otrzymała Halina Kaniak, Joanna Krzystek oraz Ryszard Karwasiecki, zaś Srebrne: Małgorzata Baranowska, Jolanta Warczok, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Głębocki, Witold Isalski, Krzysztof Panek oraz Robert Respondek.

Okręgowy Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2017 roku. Podjęte zostały również uchwały o liczebności poszczególnych organów, a następnie dokonano wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady, którym został Adam Rak. Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Rafał Porada, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Wiktor Abramek, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Maria Mleczko – Król. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej koordynującym pracę pozostałych rzeczników, został Zbigniew Pastuszka. Wybrano również składy osobowe poszczególnych organów statutowych oraz delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

Po wyborach delegacji przyjęli Ramowy program działania w kadencji obejmującej lata 2018-2022, który wraz z przyjętymi wnioskami stanowić będzie wytyczne do działalności na całą nową kadencję. Wśród głównych działań należy wymienić: umacnianie rangi zawodu inżyniera budownictwa i wzrost jego prestiżu, zapewnienie pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków izby, efektywna współpraca izby z regionalnymi władzami państwowymi, samorządu wojewódzkiego, administracją architektoniczno-budowalną, nadzorem budowlanym, uczelniami, szkołami średnimi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, izbami gospodarczymi oraz innymi samorządami zawodowymi.

(Źródło: Opolska OIIB)

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych