Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 11 stycznia 2018

10 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz o korzystaniu przez członków samorządu zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku uczestnicy zapoznali się z przebiegiem i wynikami XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Do testu XXX sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3 670 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane i zdało 85,6%. Do egzaminu ustnego natomiast przystąpiło razem z osobami, które zdawały egzamin po raz kolejny - 3997 osób. – Uprawnienia budowlane w tej sesji uzyskało 3017 osób – zauważył Marian Płachecki. – Niestety, 1507 osób nie zdało.

Najwięcej uprawnień uzyskali w XXX sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1388, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 631, w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 442 oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 270. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjna mostowa – 115; specjalność inżynieryjna kolejowa obiekty – 53; specjalność inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 22; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 49 i specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 47.

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2017 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych nadano 5922 osobom uprawnienia budowlane.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, a zarazem przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie omówił jej funkcjonowanie oraz działającej w ramach rady - Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie rozpoczęła działalność w minionym roku i jej prace zostały zainicjowane przez partnerstwo: Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Instytutu Techniki Budowlanej. Działalność rady jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rada ma być platformą, na której będzie można budować ramę kwalifikacji spójną z ramami kwalifikacji obowiązującymi w innych krajach europejskich. Ma ona umożliwić także pracownikom branży budowlanej prezentowanie swoich kwalifikacji, a pracodawcom ułatwi ich ocenę. Potrzeba powołania takiej rady wynikła z braku spójnych i przejrzystych opisów kwalifikacji oraz czytelnych dla rynku pracy certyfikatów, uzyskiwanych przez pracowników podczas edukacji formalnej i pozaformalnej.

Jedną z grup roboczych powołanych przez radę jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez PIIB i kierowana przez prof. dr hab. inż.. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej. Jak zauważył Z. Kledyński, jednym z zadań tej grupy jest identyfikacja barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi. Wiceprezes PIIB wskazał na rozdrobnienie branży budowlanej, m.in. w budownictwie działa ok. 400 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 96% to mikrofirmy. Wspomniał o polskim rynku pracy, który charakteryzuje się ciągłym dopływem i odpływem pracowników o różnych kompetencjach oraz wielu formach edukacji formalnej i nieformalnej, a także o tym, że edukacja i szkolenia raczej nie nadążają za oczekiwaniami przedsiębiorców.

Następnie Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB omówił prezentację dotyczącą korzystania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w minionym roku. I tak: z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio 17,7% członków, z serwisu e-Sekocenbud - średnio 19,6% członków, z serwisu BHP średnio 9,5% członków, z serwisu BISTYP – ok. 7,4% członków, z serwisu Prawo ochrony środowiska prawie 4%. W 2017 r. z elektronicznej biblioteki norm PKN skorzystało ponad 21 tys. członków samorządu.

Zwrócił uwagę, że obecnie umożliwiony jest dostęp do serwisów: Serwis Budowlany, serwis Prawo ochrony środowiska, serwis BHP, serwis BISTYP, szkoleń e-learningowych i biblioteki norm PKN.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie omówiła obecny stan budynku i podjęte działania dotyczące kontynuowania robót na tej inwestycji. Zapoznała także zebranych z terminami planowanych okręgowych zjazdów sprawozdawczych w 2018 r. Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).

W obradach Prezydium KR PIIB uczestniczyła Zuzanna Lulińska z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa