Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
piątek, 15 grudnia 2017

13 grudnia br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia zapoznano się  m.in. z przebiegiem obwodowych zebrań wyborczych w OIIB, realizacją umowy generalnej OC członków PIIB oraz działalnością Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.

Grudniową Krajową Radę PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia uczestniczący w obradach przedstawiciele Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska-Pestka, Jacek Maniura oraz Kamil Bara, poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków PIIB. Obecna umowa z Ergo Hestią obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC inżynierów budownictwa oraz ubezpieczeń  dodatkowych, np. ubezpieczenia OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej czy też  ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Stawka obowiązkowego OC inżynierów budownictwa od 2013 r. nie uległa zmianie i wynosi 70 zł. do końca 2018 r. W czasie obrad podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia umowy ze STU Ergo Hestią S.A. na lata 2019-2020 ze składką roczną dalej w wysokości 70 zł.

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła realizację wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, a Stefan Czarniecki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB  zreferował przebieg 24. posiedzenia izb i organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się 5-8 października br. w Brnie. Gospodarzami spotkania była Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) oraz  Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI). Uczestnicy obrad zobowiązali się do współpracy m.in. w zakresie przekazywania  sobie aktualnych tekstów ustaw dotyczących budownictwa, a także do  dalszego współdziałania przy wdrażaniu BIM. Podpisali w związku z tym stosowną deklarację.

W dalszej części obrad przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –  Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Waldemar Szleper, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki  i Urszula Kallik, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2017 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych.

O działalności  Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. w roku 2017 i założeniach programowych na 2018 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” mówili Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.  i Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”.

– „Inżynier Budownictwa” w ciągu lat swojej działalności stał się znaną marką na rynku wydawniczym i jest bardzo dobrze postrzegany przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – stwierdziła Barbara Mikulicz-Traczyk. – Staramy się, kontynuowała redaktor naczelna, zamieszczać artykuły, które są pomocne czytelnikom w wykonywaniu zawodu, publikacje jakimi są zainteresowani oraz o jakie nas proszą w korespondencji z redakcją.

W styczniowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa” zostanie zamieszczona ankieta skierowana do czytelników, która ma dać odpowiedź na kilka pytań, m.in. dotyczące papierowej i elektronicznej wersji czasopisma, co należy w nim zmienić, co natomiast cieszy się popularnością i należy poświęcić temu zagadnieniu  więcej miejsca.

Prezes Wydawnictwa PIIB Jaromir Kuśmider zwrócił uwagę, że wydawnictwo w 2017 r. wydało - poza „Inżynierem  Budownictwa” - także m.in. Katalog Inżyniera , dwa Vademeca – Izolacje i Infrastruktura,  Przewodnik Projektanta. Obecnie czynione są przygotowania do ewentualnej elektronicznej wersji czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Potem głos zabrała Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, która omówiła schemat sprawozdania z działalności Krajowej Rady w 2017 r. O realizacji budżetu za 11 miesięcy 2017 r. mówił Andrzej Jaworski, skarbnik  KR PIIB.

Krajowa Rada zatwierdziła także uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie zakupu dostępu dla członków PIIB do następujących usług: „Serwis Budowlany” w wersji Platinium z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego”, do usługi „e-Bistyp Complex” oraz serwisów: „Prawo Ochrony Środowiska Silver” i „BHP Silver”. Dostęp będzie możliwy przez 12 miesięcy.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący OIIB omówili przebieg obwodowych zebrań wyborczych, podczas których wybierani są delegaci na XVII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. W niektórych okręgowych izbach odbyły się już wszystkie planowane zebrania wyborcze m.in. w Mazowieckiej OIIB.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie  przedstawiła zebranym prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji na budowie przyszłej siedziby PIIB. Dokładnie omówiła obecny stan budynku i podjęte działania dotyczące kontynuowania robót na tej inwestycji.

Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom Opolskiej, Wielkopolskiej, Małopolskiej  i Mazowieckiej OIIB. Na zakończenie obrad, ich uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa