Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Obradowało Prezydium PIIB PDF Drukuj Email
wtorek, 21 listopada 2017

15 listopada br. obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapoznano się m.in. z przebiegiem  szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe oraz realizacją wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe PIIB.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku obrad Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB omówił przebieg 24. posiedzenia izb i organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się 5-8 października br. w Brnie. Gospodarzami tego spotkania była Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa

(ČSSI). Wiceprezes PIIB poinformował, że w czasie obrad dokonano podsumowania działalności organizacji i izb budowlanych należących do Grupy Wyszehradzkiej. W czasie swojego wystąpienia S. Czarniecki przedstawił problemy i zadania spoczywające na PIIB, m.in. wprowadzenie nowych zasad i sformalizowanie szkoleń wśród członków izby; aktywizacja działań w celu pozyskania młodych inżynierów, współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa przy opracowywaniu regulacji prawnych dotyczących budownictwa.

Na koniec obrad uczestnicy podpisali deklarację o współpracy, w której zobowiązali się m.in. do przekazania sobie aktualnych tekstów ustaw dotyczących budownictwa oraz wprowadzonych w związku z nimi przepisów wykonawczych, a także o dalszej współpracy przy wdrażaniu BIM.

W dalszej części obrad przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –  Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki, Krajowej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Durak  i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Waldemar Szleper, omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2017 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Wszyscy podkreślili, że szkolenia takie są potrzebne i  wskazane dla lepszego funkcjonowania tych  organów, pozwalają pogłębić posiadaną wiedzę ich członkom, zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi  i ich wykładnią oraz wymienić się doświadczeniami  z koleżankami i kolegami.

Następnie Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej zreferowała realizację wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

- Bezpośrednio do XVI Krajowego Zjazdu PIIB delegaci złożyli w dniach 23-24 czerwca br. 10 wniosków, z czego 8 zostało przyjętych do realizacji. Natomiast 7 wniosków wpłynęło bezpośrednio do Krajowej Rady PIIB i do XVI Krajowego Zjazdu z okręgowych izb po XVI okręgowych zjazdach. Trzy z nich zostało przyjętych do realizacji, a 4 odrzucono - poinformowała K. Korniak-Figa.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła stan realizacji poszczególnych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom posiedzenia w przygotowanych materiałach. Wśród omawianych wniosków znalazły się m.in. wnioski dotyczące wyceny usług inżynierskich, współpracy przy tworzeniu programów nauczania szkolnictwa zawodowego i średniego ds. budownictwa, powoływania biegłych sądowych w zakresie budownictwa z grona rzeczoznawców budowlanych lub po zaopiniowaniu przez PIIB.

Aktualną  sytuację na budowie przyszłej siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie zreferowała D. Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Omówiła także propozycję przygotowania sprawozdania KR PIIB z działalności w 2017 r., a Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB poinformował zebranych o realizacji budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.

Prezydium Krajowej Rady PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie zakupu dostępu dla członków PIIB do następujących usług: „Serwis Budowlany” w wersji Platinium z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego”, do usługi „e-Bistyp Complex” oraz serwisów: „Prawo Ochrony Środowiska Silver” i „BHP Silver”. Dostęp będzie możliwy przez okres 12 miesięcy.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa