Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Śląski Dzień Budowlanych i Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Śląski Dzień Budowlanych i Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości PDF Drukuj Email
czwartek, 26 października 2017

19 października 2017 r. obchodzono w Katowicach Śląski Dzień Budowlanych połączony z Konferencją IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Uroczystość odbyła się w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanego w dniach 18-20 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W lutym 2008 r. powstało Forum Budownictwa Śląskiego, jako platforma wspólnego działania samorządów zawodowych i gospodarczych śląskiego regionu. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z pięciu sygnatariuszy deklaracji o utworzeniu tej organizacji. Od 2008 r. podmioty działające w Forum Budownictwa Śląskiego obchodzą wspólnie Śląski Dzień Budowlanych, a od kilku lat  uroczystość ta wraz z konferencją pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości odbywa się w ramach największej w tej części Europy imprezy gospodarczej, jaką jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą  - Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym roku dodatkowo  Śląska Izba Budownictwa świętuje jubileusz 20-lecia, a Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 15-lecia istnienia.

Gośćmi Śląskiego Dnia Budowlanych byli m.in. Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury, Mariusz Trepka, Wicewojewoda Śląski, Elżbieta Oczkowicz p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Śląskiego oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji budowlanych i okręgowych izb inżynierów budownictwa.

PIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB i Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator. Obrady konferencyjne poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych. Medal 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa przyznano Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, prezesowi KR PIIB za efektywną współpracę i wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa. Wśród odznaczonych osób znaleźli się również członkowie ŚlOIIB.

W części konferencyjnej Tadeusz Wnuk, prezydent ŚIB podkreślił, że forum skupia obecnie 300 instytucji i 110 tysięcy osób, również reprezentantów uczelni technicznych. Organizowane są liczne seminaria branżowe i od 2011 r. konferencja pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, podejmująca ważne dla środowiska budowlanych tematy. Podsumowaniem dorocznych konferencji są „Stanowiska wraz z rekomendacjami” przekazywane do właściwych ministerstw i urzędów.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, nawiązując do piętnastolecia istnienia  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, mówił o konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków wykonujących zawód zaufania publicznego. Podkreślał również potrzebę dowartościowania pracy inżyniera budownictwa z uwagi na odpowiedzialność, z jaką ten zawód się wiąże.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski w swoim wystąpieniu dotyczącym projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego stwierdził, że przepisy wprowadzające wymagają wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących około 140 różnych ustaw. Prace rządowe nad projektem kodeksu mają trwać do końca 2017 r., a skierowanie do Sejmu planowane jest  w I kwartale 2018 r. Omówił także  zmiany dotyczące zapisów ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (od stycznia 2018 r.) oraz projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Po zamknięciu obrad był czas na  rozmowy kuluarowe,  wymianę poglądów i opinii.

Maria Świerczyńska; opr. PIIB

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa