Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB Drukuj
czwartek, 08 czerwca 2017

7 czerwca br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświęcone było przygotowaniom do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Obrady Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zebrani zapoznali się z informacją o realizacji budżetu za cztery miesiące 2017 r., którą przedstawiła Krystyna Korniak-Figa, zastępca skarbnika KR PIIB.

Następnie o  przygotowaniach  merytorycznych i organizacyjnych związanych z  XVI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB mówiła Danuta Gawęcka, sekretarz  KR PIIB. Stwierdziła, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Krajową Radę PIIB.

O zamierzeniach i działaniach związanych z public relations przed XVI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB, który odbędzie się w dn. 23-24 czerwca br.  mówiła Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB. Później D. Gawęcka zreferowała działania Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB, który mieści się  przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz o postępie prac na nieruchomości przekazanej wykonawcy.

W obradach uczestniczyła Zuzanna Lulińska z departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.