Obradowało Prezydium KR PIIB Drukuj
poniedziałek, 15 maja 2017

10 maja br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Poświęcone było głównie przygotowaniom do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obradom przewodniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB, Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Członkowie Prezydium KR PIIB przyjęli zarówno propozycję projektu porządku obrad, jak i projektu regulaminu XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 23-24 czerwca 2017 r. Projekt budżetu krajowych organów na 2018 r. zreferował Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady PIIB.

W dalszej części obrad D. Gawęcka zreferowała prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Sekretarz PIIB zaznaczyła, że pracownicy wybranej firmy wykonawczej DEKPOL S.A. wkroczyli już na plac budowy i obecnie trwają prace rozbiórkowe oraz  porządkowe.