Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
piątek, 05 maja 2017


26 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2016 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przyznano cztery Medale Honorowe PIIB.

Uczestnicy obrad na początku przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia KR PIIB, a następnie przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przebieg okręgowych zjazdów sprawozdawczych. W 15 okręgach delegaci zaakceptowali sprawozdania okręgowych organów statutowych, a rady uzyskały absolutoriom. W Podkarpackiej OIIB z przyczyn proceduralnych zjazd nie odbył się w przewidywanym terminie.

W dalszej części posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB w skrócie przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2016, natomiast jego część finansową omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Zostało ono przyjęte przez uczestników posiedzenia i zaakceptowane do zaprezentowania na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Zapoznano się także ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego z działalności w ubiegłym  roku. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r. zreferował jej przewodniczący Marian Płachecki.

 

Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego omówił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Ryszard Rak, KROZ. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i  zatwierdzone do przedstawienia na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił pracę tej komisji oraz stwierdził, że na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Zygmunt Meyer mówił o podjętych przez PIIB  działaniach po konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Przewodniczący konferencyjnej Komisji Wnioskowej zauważył, że opracowano ostateczną wersję wniosków oraz że komisja przekształciła się w Zespół Redakcyjny, który opracowuje obecnie wydawnictwo pokonferencyjne. Zawarte w nim będą m.in. wystąpienia moderatorów oraz panelistów, gości konferencji oraz listy gratulacyjne.

Zbigniew Mitura, przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB przedstawił sylwetki czterech osób, które w tym roku, zdaniem komisji powinny otrzymać Medal Honorowy PIIB. Są to – Roman Nowicki, Zygmunt Rawicki, Jerzy Stroński i Ryszard Trykosko. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się oni do rozwoju budownictwa i samorządności w kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB, zwrócił się do Krajowej Rady PIIB o przyznanie wybranym  osobom medalu. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez uczestników obrad. Uroczyste wręczenie medali przewidywane jest podczas XVI Krajowego Zjazdu PIIB.

Informację o pracach zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przekazała Danuta Gawęcka. Sekretarz KR PIIB poinformowała, że dokonano wyłonienia firmy, która będzie   wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zakupionego budynku. Firmą tą jest DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie. 11 kwietnia 2017 r. podpisano w Warszawie stosowną umowę z przedstawicielami firmy DEKPOL S.A.

Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę nr 2/P/17 Prezydium KR z 5 kwietnia 2017 r. oraz zapoznali się z realizacją budżetu za I kwartał 2017 r., który omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB.
Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Lubelskiej, Wielkopolskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. W obradach KR PIIB  uczestniczyła także Zuzanna Lulińska z departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa