Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Na Prezydium KR PIIB o działalności w 2016 r., konferencji i remoncie przyszłej siedziby PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Na Prezydium KR PIIB o działalności w 2016 r., konferencji i remoncie przyszłej siedziby PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017

5 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2016 oraz przebieg konferencji zorganizowanej przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

W czasie obrad Prezydium KR PIIB zapoznano się ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego dotyczącymi działalności w ubiegłym  roku. Sekretarz PIIB Danuta Gawęcka omówiła propozycję sprawozdania Krajowej Rady za rok 2016. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB zreferował sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2016 r. przez KR PIIB. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r. omówił jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zaprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD PIIB. Zaprezentowane sprawozdania spotkały się z uznaniem uczestników posiedzenia Prezydium KR PIIB i zostały rekomendowane do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB. W dalszej części Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił działalność  komisji oraz stwierdził, że na podstawie przeprowadzonej kontroli, komisja będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie PIIB podczas XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

W czasie obrad Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB  podsumował przebieg i oddźwięk, z jakim spotkała się konferencja przygotowana przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, która odbyła się 16 marca br. w Warszawie. Prezes PIIB podkreślił, że inicjatywa ta spotkała się z uznaniem zarówno osób uczestniczących w konferencji, jak i  środowiska budowlanego. Zagadnienia związane z etyką zawodową mają dla inżynierów budownictwa szczególne znaczenie, zwłaszcza że  wykonują zawód zaufania publicznego. –  Jest to priorytetem dla naszych działań –  podkreślał w swojej wypowiedzi A. R. Dobrucki. Zauważył, że przesłanie konferencji będzie realizowane i rozwijane w kolejnych inicjatywach samorząd zawodowego. Rzecznik prasowy PIIB Urszula Kieller-Zawisza omówiła przebieg śniadania prasowego, które odbyło się  przed konferencją. PIIB reprezentowali A. R. Dobrucki, prezes PIIB, Z. Kledyński, wiceprezes PIIB, Zygmunt Meyer, przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB i Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu. Przybyli dziennikarze zapoznali się z działalnością samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz inicjatywami podejmowanymi przez PIIB. W dalszej części L. Mellibruda zreferował wyniki internetowego sondażu pt. „Etyka i odpowiedzialność inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych”, który był skierowany do inżynierów budownictwa oraz inwestorów. Sondaż spotkał się  z dużym zainteresowaniem redaktorów. Rzecznik prasowy PIIB omówiła także inne działania związane z public relations dotyczące konferencji oraz przekazywania informacji mediom i członkom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Szczególnie zwróciła uwagę na potrzebę publikowania informacji w okręgowych biuletynach oraz na stronach internetowych OIIB.  Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma: „Rzeczpospolita” oraz „Inżynier Budownictwa”.

PIIB szykuje także wydawnictwo pokonferencyjne, w którym znajdą się m.in. wygłoszone referaty problemowe, ankieta pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych” z wynikami i ich analizą, wystąpienia wszystkich panelistów biorących udział w konferencji. Zespołowi  wydawnictwa pokonferencyjnego przewodniczy Zygmunt Meyer, przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, w dalszej części obrad omówiła dotychczasowe działania zespołu. Przekazała, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, a następnie analizy złożonych ofert,  wybrana została firma Dekpol S.A. jako wykonawca prac remontowych budynku.

O realizacji budżetu Krajowej Izby w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2017 r. mówił A. Jaworski, skarbnik KR PIIB. W posiedzeniu Prezydium KR PIIB uczestniczyła Justyna Krupa z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa