Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016

16 listopada br. obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapoznano się m.in. z przebiegiem  szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe oraz z pracami zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia przybliżył zebranym przebieg XXIII dwudniowego spotkania organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Pierwszy dzień poświęcony był konferencji pt. „Via Carpathia”. Omawiano znaczenie  „Via Carpathii” oraz wzajemnych połączeń europejskich sieci transportowych. Drugiego dnia dyskutowano o ostatnich zmianach dotyczących regulacji zawodów w poszczególnych krajach, omówiono przebieg wdrażania systemów BIM oraz kwestię wprowadzenia Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Jak podkreślił A.R. Dobrucki są to istotne zagadnienia dla funkcjonowania polskich inżynierów na europejskim rynku pracy.

Prezes PIIB podjął następnie temat dotyczący działalności  Komitetu programowego B-21 w odniesieniu do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zaznaczył, że komitet skupia organizacje i samorządy związane z branżą budowlaną, którym bliskie są sprawy środowiska budowlanego i chcą uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych ich dotyczących.

Zapisy w kodeksie urbanistyczno-budowlanym  budziły wśród uczestników Komitetu programowego B-21 różne odczucia i zgłoszono do kodeksu szereg uwag. Zostały one opracowane i przesłane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. – Nie chcemy stać z boku, kiedy tworzone są regulacje dotyczące naszego zawodu oraz możliwości jego wykonywania. Chcemy aktywnie w tym uczestniczyć, na ile jest to możliwe, dla dobra wszystkich członków naszego samorządu zawodowego, jak i całego środowiska budowlanego – podkreślił A. R. Dobrucki.

W dalszej części obrad przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –  Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki , Krajowej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Durak  i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator Waldemar Szleper, omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2016 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Wszyscy podkreślili, że szkolenia takie są potrzebne i  wręcz niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu organów, pozwalają pogłębić posiadaną wiedzę ich członkom, zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi  i ich wykładnią oraz wymienić się doświadczeniami  z koleżankami i kolegami.

Potem głos zabrała Danuta  Gawęcka, sekretarza Krajowej Rady PIIB, która przedstawiła propozycję przygotowania sprawozdania KR PIIB z działalności w 2016 r. Zostanie ono zaprezentowane w czasie  XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano w dniach  23-24 czerwca 2017 r. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB poinformował zebranych o realizacji budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku.

O pracy zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie mówiła D. Gawęcka. Sekretarz PIIB powiadomiła wszystkich o otrzymaniu 2 listopada br. pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciu kolejnego etapu, czyli wyboru wykonawcy.

W związku z wnioskiem zjazdowym, Prezydium KR PIIB rekomendowało Krajowej Radzie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru PIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa