Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016

16 listopada br. obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapoznano się m.in. z przebiegiem  szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe oraz z pracami zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia przybliżył zebranym przebieg XXIII dwudniowego spotkania organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Pierwszy dzień poświęcony był konferencji pt. „Via Carpathia”. Omawiano znaczenie  „Via Carpathii” oraz wzajemnych połączeń europejskich sieci transportowych. Drugiego dnia dyskutowano o ostatnich zmianach dotyczących regulacji zawodów w poszczególnych krajach, omówiono przebieg wdrażania systemów BIM oraz kwestię wprowadzenia Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Jak podkreślił A.R. Dobrucki są to istotne zagadnienia dla funkcjonowania polskich inżynierów na europejskim rynku pracy.

Prezes PIIB podjął następnie temat dotyczący działalności  Komitetu programowego B-21 w odniesieniu do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zaznaczył, że komitet skupia organizacje i samorządy związane z branżą budowlaną, którym bliskie są sprawy środowiska budowlanego i chcą uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych ich dotyczących.

Zapisy w kodeksie urbanistyczno-budowlanym  budziły wśród uczestników Komitetu programowego B-21 różne odczucia i zgłoszono do kodeksu szereg uwag. Zostały one opracowane i przesłane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. – Nie chcemy stać z boku, kiedy tworzone są regulacje dotyczące naszego zawodu oraz możliwości jego wykonywania. Chcemy aktywnie w tym uczestniczyć, na ile jest to możliwe, dla dobra wszystkich członków naszego samorządu zawodowego, jak i całego środowiska budowlanego – podkreślił A. R. Dobrucki.

W dalszej części obrad przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –  Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki , Krajowej Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Durak  i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator Waldemar Szleper, omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2016 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Wszyscy podkreślili, że szkolenia takie są potrzebne i  wręcz niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu organów, pozwalają pogłębić posiadaną wiedzę ich członkom, zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi  i ich wykładnią oraz wymienić się doświadczeniami  z koleżankami i kolegami.

Potem głos zabrała Danuta  Gawęcka, sekretarza Krajowej Rady PIIB, która przedstawiła propozycję przygotowania sprawozdania KR PIIB z działalności w 2016 r. Zostanie ono zaprezentowane w czasie  XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano w dniach  23-24 czerwca 2017 r. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB poinformował zebranych o realizacji budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku.

O pracy zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie mówiła D. Gawęcka. Sekretarz PIIB powiadomiła wszystkich o otrzymaniu 2 listopada br. pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciu kolejnego etapu, czyli wyboru wykonawcy.

W związku z wnioskiem zjazdowym, Prezydium KR PIIB rekomendowało Krajowej Radzie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru PIIB.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa