Dyskusja nad propozycją PIIB projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych Drukuj
środa, 16 listopada 2016

9 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Komitetu Programowego B-21 w siedzibie PIIB w Warszawie.  Omawiano uwagi do propozycji projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych oraz do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przygotowanych przez PIIB.

W czasie spotkania jego uczestnicy przedstawiali swoje stanowiska i opinie odnośnie proponowanej ustawy i rozporządzenia. Propozycja projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych oraz projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie została przygotowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Inicjatywa PIIB spotkała się z aprobatą i uznaniem.

Uczestnicy spotkania poparli propozycję PIIB odnośnie przekazania przygotowanego projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych oraz projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 

Propozycja PIIB projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych PIIB

Propozycja PIIB projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie