Powołany Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Drukuj
piątek, 09 września 2016

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 1 września 2016 r. Jacka Szera na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jacek Szer od 16 grudnia 2015 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołany przez Ministra Infrastruktury z dniem 15 września 2011 r.

Urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest autorem i współautorem wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. sprawował funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Fot. Minister Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra Tomasza Żuchowskiego i dyrektor generalnej MIiB Małgorzaty Kuźmy wręczył Jackowi Szerowi powołanie na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Źródło: GUNB