Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2016

3.08.br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano m.in. o trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej oraz o nadawaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Obrady prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła temat wynagrodzeń obowiązujących w Krajowym Biurze PIIB, wskazując na potrzebę dokonania zmian i nowych regulacji. Uczestnicy obrad przychylili się do propozycji przedstawionej przez sekretarz PIIB. Następnie Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zreferował problem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przypomniał, że Minister Infrastruktury i Rozwoju zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego regulamin w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz opłat związanych z udzielaniem tego tytułu. 31.03.br. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę KR PIIB w tym zakresie. W związku z tym, regulamin został zmieniony. Nowe regulacje dotyczą m.in. opłat ponoszonych za postępowanie dotyczące udzielania tytułu rzeczoznawcy budowlanego i zgodnie z nową propozycją stawki będą ustalane przez Krajowy Zjazd PIIB, a nie przez KR PIIB. Jak przypomniał M. Płachecki rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzony jest obecnie przez PIIB.

W dalszej części obrad dyskutowano o trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej. Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Gilbert Okulicz-Kozaryn wskazał na potrzebę wprowadzenia nowych regulacji m.in. z powodu zmian zachodzących w obowiązującym prawie. Wspomniał, że nowe regulacje pozwolą na uściślenie i ujednolicenie zasad funkcjonowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej – koordynatora i przewodniczącego sądu dyscyplinarnego. Uczestnicy posiedzenia po zapoznaniu się z nową propozycją trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej, rekomendowali przyjęcie tych zmian przez Krajową Radę PIIB.

Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka omówiła prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Wspomniała, że 22 lipca br. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski przedstawił realizację budżetu za I półrocze 2016 r., natomiast D. Gawęcka omówiła projekt terminarza posiedzeń Krajowej Rady oraz Prezydium PIIB.