Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa Drukuj
piątek, 01 lipca 2016

Podczas XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się debata na temat: „Co pomaga, a co przeszkadza w pracy inżyniera budownictwa?”. Dyskusja na ten temat prowadzona była od kilku miesięcy w izbach okręgowych, a wnioski z niej zostały opracowane przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, wiceprezesa KR PIIB.

W czasie obrad zjazdowych została przeprowadzona debata na ten temat, a delegaci przyjęli stanowisko w sprawie omawianej problematyki.

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa