Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa? Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2016

24-25 czerwca br. w Warszawie odbył się XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Miała miejsce debata pt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”.

W zjeździe wzięło udział około 200 delegatów wybranych na czteroletnią kadencję i reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W pierwszym dniu obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB odbyła się debata poświęcona problemowi „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”. W trakcie debaty przedstawione zostały różne aspekty, w tym prawne i ekonomiczne związane z wykonywaniem zawodu, jak i kształcenie przyszłych kadr naszego samorządu zawodowego. Uczestnicy zjazdu przyjęli także stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Delegaci dokonali także oceny działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2015 r. Krajowa Rada PIIB otrzymała absolutorium oraz został przyjęty budżet na 2017 r. W drugim dniu obrad zasłużeni dla samorządu zawodowego członkowie zostali odznaczeni Medalami Honorowymi PIIB oraz odznakami honorowymi PIIB.

Szczegółową relację ze zjazdu zamieścimy w najbliższych dniach.

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa