Budowa Roku 2015 Drukuj
poniedziałek, 06 czerwca 2016

24 maja 2016 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Budowa Roku 2015”. Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W XXVI edycji Konkurs Budowa Roku nagrody przyznano w dziesięciu kategoriach. Nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Sąd konkursowy dokonał oceny zgłoszonych obiektów pod przewodnictwem Leszka Ganowicza. Ocena Sądu Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Tytuł Budowa Roku 2015 otrzymały budowy, które spełniają wszystkie kryteria na bardzo wysokim poziomie. Nagrody wręczali Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa podczas uroczystości  reprezentowali: Danuta Gawęcka, sekretarz i Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB.

Więcej informacji oraz lista laureatów na stronie internetowej:  www.budowaroku.pl