Trwają okręgowe zjazdy sprawozdawcze! Drukuj
poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Od 2 kwietnia br. rozpoczęły się okręgowe zjazdy w naszych okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Podczas obrad delegaci dokonują oceny funkcjonowania okręgowych organów statutowych w 2015 r.

Pierwszy okręgowy zjazd odbył się w Świętokrzyskiej OIIB – 2 kwietnia br. Następne zjazdy odbyły się 9 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Małopolskiej oraz Mazowieckiej OIIB. We wszystkich tych okręgowych izbach działalność okręgowych organów statutowych została oceniona pozytywnie i okręgowe rady otrzymały absolutorium.

Do końca kwietnia odbędzie się jeszcze 11 zjazdów w pozostałych okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Fot.  Andrzej Orlicz, Łukasz Szwarc, Mieczysław Wodzicki, Roman Buszkiewicz, Tomasz Staszak