Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Prof. Kazimierz Flaga doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Prof. Kazimierz Flaga doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 lutego 2016

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 24 lutego br. w Kielcach, w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej, podczas posiedzenia Senatu uczelni. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w czasie ceremonii reprezentował Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB.

Uchwałę o nadaniu prof. Kazimierzowi Fladze tytułu doktora honoris causa podjął Senat Politechniki Świętokrzyskiej na wniosek Rady Wydziału Budownictwa i Architektury. Jak mówił podczas uroczystości rektor kieleckiej uczelni, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, 15. tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej nadano uznanemu w świecie pracownikowi nauki, konstruktorowi i cenionemu nauczycielowi akademickiemu. Rektor zaznaczył, iż prof. K. Flaga współpracuje z kielecką uczelnia od początku jej istnienia –  prowadził tu wykłady, był konsultantem prac naukowych i programu studiów w specjalności mostowej.

„– Profesor Kazimierz Flaga jest człowiekiem życzliwym, służącym swą wiedzą i doświadczeniem młodym pracownikom nauki, którzy w swej pracy naukowej i zawodowej zawracają się do niego o radę, pomoc i wsparcie” – dodał prof. S. Adamczak.

Prof. Flaga jest twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów i tuneli, konstrukcjach betonowych, nieniszczących metodach badań materiałów i konstrukcji, technologii betonu i prefabrykacji.

W laudacji prof. Politechniki Świętokrzyskiej Zdzisława Owsiak podkreśliła, iż prof. K. Flaga w swojej działalności naukowej, rozwiązuje problemy techniczne i odwrotnie –  przy rozwiązywaniu problemów technicznych, wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie naukowo-badawcze.

Prof. Z. Owsiak przypomniała dorobek badacza. Jest on autorem lub współautorem 90 projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych różnych obiektów budowlanych i inżynierskich. Są wśród nich projekty studialne głównych obiektów Igrzysk Olimpijskich w 1976 r. w Montrealu, budynku polskiej ambasady w New Delhi, Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gmachów wielu kościołów. Miał także swój udział w niemal 300 ekspertyzach, orzeczeniach i opiniach, w sprawie stanu technicznego budowli.

Profesor był konsultantem naukowo-technicznym przy wznoszeniu lub remoncie takich obiektów inżynierskich, jak m.in. most i wiadukt im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu k. Torunia, mosty kolejowe Zwierzyniecki i Kotlarski przez Wisłę w Krakowie, płyta Centrum Komunikacyjnego w Krakowie, Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Dziękując za wyróżnienie, prof. K. Flaga mówił, że jest wzruszony symboliką, oprawą oraz tradycją uroczystości. „– Symboliką, bo przecież taki sens może mieć nadawanie tytuły doktora komuś, kto doktorem został 48 lat temu –  to symbol tego, że tych lat nie zmarnował. Rytuał – to bogaty w szczególne słowa, działania, gesty i szaty scenariusz uroczystości, niespotykany na co dzień. Osadzeniem tej symboliki i rytualności w wielowiekowej tradycji akademickiej, rozumianej jako przekaźnik pamięci społecznej, czasem bardziej sugestywny, niż uczone traktaty” – argumentował prof. K. Flaga

Uczestniczący w ceremonii Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB wręczył prof. Kazimierzowi Fladze adres w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w uznaniu zasług dla branży i środowiska budowlanego, z szacunkiem dla osiągnięć na polu naukowym, a także dla wychowawcy wielu pokoleń młodych inżynierów.

PROF. KAZIMIERZ FLAGA

Prof. Kazimierz Flaga urodził się 23 stycznia 1939 r. w Sułkowicach. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1961 r. po studiach na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1967 r. na tej samej uczelni, nadany uchwałą Rady Wydziału Lądowego Politechniki Krakowskiej. Gremium nadało naukowcowi w 1971 r. stopień doktora habilitowanego. Obie prace obronił z wyróżnieniem. W 1984 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Profesor odbył 40 staży naukowych i zawodowych na całym świecie. Od początku kariery zawodowej jest związany z Politechniką Krakowską, gdzie pracuje do dziś jako prof. zwyczajny. W latach 1996 Prof. Kazimierz Flaga 2002 pełnił funkcje rektora tej uczelni.

Prof. Flaga wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest promotorem dalszych 2 przewodów doktorskich, inspiratorem 9 prac habilitacyjnych, recenzentem 60 prac doktorskich, recenzentem dorobku w 43 przewodach habilitacyjnych, recenzentem wydawniczym 4 prac habilitacyjnych, redaktorem naukowym 5 prac habilitacyjnych i monografii profesorskiej.

Publikowany dorobek profesora – jako autora lub współautora –  obejmuje 336 prac naukowych, w tym 17 monografii, 200 studiów i rozpraw, 119 artykułów naukowych oraz 16 komunikatów. Jest także autorem lub współautorem 285 zleconych prac naukowo-badawczych oraz 2 patentów. Profesor wygłosił ponad 200 referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych m. in. w Montrealu, Londynie, Palermo, Bratysławie, Lwowie, Cardiff, Wiedniu, Santiago de Chile i Tel Avivie.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011 r.) i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014 r.).

W latach 1982-2010 był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Mostów i Konstrukcji (IABSE). Obecnie jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy.

Zasiadał m. in. w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996; 2003-2012), Zarządzie Związku Mostowców RP (1991-2012), Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie (1995-2011). Jest też członkiem rad redakcyjnych i naukowych specjalistycznych polskich i zagranicznych czasopism technicznych.

Za swą działalność został odznaczony m. in. Krzyżami: Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tekst: U. Kieller-Zawisza, Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Fot. Jakub Kulpa

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa