Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015

Podczas obrad II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa delegaci przyjęli nowy statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nowy statut zaczął obowiązywać od 20 sierpnia 2015 r.

Załącznik:
Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.