Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Przed XIV Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Przed XIV Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB PDF Drukuj Email
wtorek, 12 maja 2015

6 maja br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB, któremu przewodniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Poświęcone ono było w głównej mierze przygotowaniom do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB, Ewa Dworska, przewodnicząca Komisji ds. Statutu zreferowała propozycje zmian w Statucie PIIB opracowane przez komisję.

– Proponowane nowe zapisy prawne przyczynią się także do konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących regulaminach. Obecnie działania te nie są możliwe, bowiem nie wiadomo, które z przedstawionych rozwiązań i w jakiej formie, zostaną przyjęte przez delegatów XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB – podkreśliła E. Dworska.

Jak zauważyła przewodnicząca Komisji ds. Statutu, opracowane przez komisję propozycje dotyczą ujednolicenia przepisów pomiędzy ustawą i statutem, do czego członkowie zespołu zostali zobowiązani. Zaproponowane nowe regulacje, to efekt prac nad wnioskami zgłoszonymi komisji podczas spotkań w okręgowych izbach oraz nad postulatami, przesłanymi bezpośrednio do komisji. Poszczególne propozycje zmian i nowych zapisów zostały szczegółowo omówione przez E. Dworską. Temat ten wywołał także duże zainteresowanie i dyskusję wśród uczestników posiedzenia, którzy zgłaszali swoje sugestie i spostrzeżenia.

W dalszej części obrad  Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady PIIB omówił projekt budżetu krajowych organów na 2016 r. oraz propozycje zmian zasad gospodarki finansowej, które będą przedstawione na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady zaprezentowała proponowany porządek obrad XIV Krajowego Zjazdu PIIB, który podobnie jak w latach poprzednich zaplanowano na dwa dni i w tym roku odbędzie się w dniach 19-20 czerwca br. W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad regulaminem zjazdu, który został zaakceptowany przez uczestników posiedzenia.

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła wnioski, które zostały skierowane z XIV okręgowych zjazdów sprawozdawczych do krajowych organów. Do Komisji Wnioskowej trafiło takich 35 wniosków. Z 8 izb okręgowych skierowano 23 wnioski do Krajowej Rady PIIB, natomiast z 6 izb okręgowych – 12 wniosków do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. We wnioskach skierowanych do KR podnoszono m.in. temat zaktywizowania działań PIIB w zakresie prac nad kodeksem budowlanym, podnoszenia rangi zawodu inżyniera budownictwa, wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej ostatniego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zajęcia się sprawą minimalnej stawki kalkulacyjnej przy pracach projektowych.  Natomiast XIV Krajowy Zjazd PIIB, zdaniem członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, powinien zająć się m.in. aktualnymi zmianami dotyczącymi prawa budowlanego czy też możliwościami nadawania uprawnień budowlanych przez wyższe szkoły techniczne.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa