Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2015

22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdania z działalności w roku 2014: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zapoznano się ze sprawozdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po raz pierwszy przyznano Medale Honorowe PIIB, którymi wyróżniono Zbigniewa Grabowskiego, Stanisława Kusia i pośmiertnie Andrzeja Orczykowskiego.

Uczestnicy obrad na początku spotkania przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia KR PIIB, a następnie Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB omówiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2014. Zostało ono przyjęte i zaakceptowane do zaprezentowania na  XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Skrót sprawozdania zostanie opublikowany w tegorocznym, czerwcowym  numerze czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Natomiast całą jego wersję otrzymają delegaci na Zjazd PIIB.

W czasie posiedzenia zapoznano się również ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego dotyczącymi działalności w minionym roku. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2014 r. omówił jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zaprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Waldemar Szleper, KROZ Koordynator. Wszystkie te sprawozdania uzyskały aprobatę KR PIIB i zostały rekomendowane do przedstawienia na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB zreferował pracę tej komisji oraz stwierdził, że na podstawie przeprowadzonej kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie PIIB podczas XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Potem Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił stan realizacji budżetu za I kwartał 2015 r.

W dalszej części obrad Zbigniew Mitura, przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB przedstawił sylwetki: Zbigniewa Grabowskiego, Stanisława Kusia oraz Andrzeja Orczykowskiego, którzy swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się do rozwoju samorządności  i budownictwa w kraju.

Jak zauważył Z. Mitura na szczególne podkreślenie zasługuje ich ogromy wysiłek oraz ciężka praca w okresie funkcjonowania I i II Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa. Działania te umożliwiły przygotowanie prawno-organizacyjnej struktury izby oraz doprowadziły do zwołania I Krajowego Zjazdu PIIB w czasie, którego zostały wybrane krajowe władze samorządu oraz przyjęto podstawowe dokumenty regulujące jego pracę. Po powstaniu PIIB uczestniczyli oni także oraz uczestniczą obecnie w pracach samorządowych, przyczyniając się do wzrostu prestiżu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Komisja Medalu Honorowego doceniając wkład pracy oraz zaangażowanie Zbigniewa Grabowskiego, Stanisława Kusia oraz Andrzeja Orczykowskiego, zwróciła się do Krajowej Rady PIIB o przyznanie im Medalu Honorowego PIIB. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez uczestników obrad i po raz pierwszy w historii PIIB,  takie medale zostaną wręczone.

Następnie uczestniczący w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przedstawiciele poszczególnych izb okręgowych omówili przebieg tegorocznych zjazdów sprawozdawczych w ich okręgach.

Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Kujawsko-Pomorskiej, Wielkopolskiej, Lubuskiej, Śląskiej i Świętokrzyskiej OIIB.

W posiedzeniu KR PIIB uczestniczyła Anita Wojtyra z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa