Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > O współpracy z uczelniami i nadawaniu uprawnień budowlanych na posiedzeniu KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O współpracy z uczelniami i nadawaniu uprawnień budowlanych na posiedzeniu KR PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 marca 2015

4 marca br. obradowała Krajowa Rady PIIB w Warszawie. Posiedzenie prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Dyskutowano m.in. o jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, współpracy z uczelniami technicznymi w zakresie kształcenia i nadawaniu uprawnień budowlanych.

Uczestnicy posiedzenia Krajowej Rady PIIB minutą ciszy uczcili pamięć prof. Kazimierza Szulborskiego, który zmarł 14 lutego br. Następnie Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB rozpoczął pierwsze w tym roku obrady Krajowej Rady. Na początku Prezes PIIB złożył życzenia prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Grabowskiemu, Honorowemu Prezesowi PIIB z okazji 85-lecia urodzin. – Dziękuję za lata pracy na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, jego tworzenie oraz budowanie – podkreślił Andrzej R. Dobrucki.

Następnie zapoznano się z informacją o stanie prac nad projektem zasad zawierania umów z uczelniami technicznymi, na podstawie których absolwenci mogliby być zwalniani z części egzaminu na uprawnienia budowlane. Prof. Henryk Zobel, omawiając ten temat zwrócił uwagę na podstawowe zasady, jakie powinna spełniać uczelnia, aby mogła wystąpić z propozycją zawarcia stosownej umowy do Krajowej Rady PIIB.

– Po pierwsze, konieczne jest uzyskanie przez uczelnię akredytacji i mamy dwie komisje akredytacyjne: Polską Komisję Akredytacyjną oraz w przypadku uczelni technicznych: Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych – mówił H. Zobel – Następnie, program studiów powinien być dostosowany do wymagań związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych. Uczelnia przekazuje wiedzę, ale Izba zajmuje się praktyką i korelacja w tym segmencie jest bardzo pożądana.

Przedstawiając projekt zasad zawierania umów z uczelniami prof. H. Zobel pokreślił, że efekty kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu muszą być uzgodnione z samorządem zawodowym. Ponadto zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych, zwłaszcza dotyczące projektowania lub wykonawstwa, powinny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowalne. W ramach programów studiów uczelnie powinny zapewnić możliwość odbycia praktyki zawodowej, jeśli student będzie chciał odbyć taką praktykę, nie wcześniej jednak niż po trzecim roku studiów.

– Konsekwencje podpisania takiej umowy to zwolnienie z części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyki zawodowej odbytej na uczelni za część lub całość praktyki wymaganej przy egzaminie na uprawnienia budowlane – kontynuował H. Zobel.

Projekt zasad zawierania umów z uczelniami proponuje zawieranie umów na czas określony. W przypadku, kiedy uczelnie nie będą spełniały wymaganych warunków, umowa będzie rozwiązywana.

W dalszej części obrad A. R. Dobrucki omówił projekt uchwały KR w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy – Prawo budowlane z Konstytucją oraz w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności przepisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z Konstytucją oraz ustawą – Prawo budowlane.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Marian Płachecki zaprezentował wyniki jesiennej XXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, po raz pierwszy przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie w ubiegłym roku. – W XXIV sesji egzaminacyjnej pozytywny wynik egzaminów uzyskały 2083 osoby. Należy zauważyć, że test, czyli pierwszą część egzaminu zdało 78,80% osób biorących w nim udział, natomiast egzamin ustny zdało prawie 80% – podkreślił M. Płachecki.

Należy dodać, że w XXIV sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zapisami ustawy „deregulacyjnej”, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci  studiów I stopnia posiadający 3-letnią praktykę, którzy starali się o  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Krystyna Korniak – Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła realizację wniosków procedowanych po 10 grudnia 2014 r., a Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB zaprezentował Izbę w wymiarze statystycznym na podstawie liczb, dotyczących funkcjonowania PIIB na koniec 2014 r. Nasz samorząd 31 grudnia 2014 r. liczył 115 260 osób. Pierwsze miejsce pod względem liczebności członków zajmowała Mazowiecka OIIB licząca 17008, następnie Śląska, Małopolska, Dolnośląska, Wielkopolska i Pomorska OIIB. Prawie 65,7% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, natomiast 32,75% stanowią technicy. Kobiety w naszym samorządzie stanowią 12%.

W dalszej części obrad M. Płachecki omówił projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. – Do 10 sierpnia 2014 r., czyli do wejścia w życie ustawy „deregulacyjnej”, funkcjonowały dwa regulaminy, czyli regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz regulamin przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Obecnie dwa regulaminy są połączone w jeden, co zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawnymi – zauważył Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Uczestnicy posiedzenia zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia do zaproponowanego regulaminu, które wyjaśniała dr hab. Joanna Smarż i mec. Krzysztof Zając. Po uzyskaniu dokładnych informacji, regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych został przyjęty.

W czasie obrad zaakceptowano także uchwały dotyczące przekazania składek na zagraniczne organizacje oraz terminarz tegorocznych posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB. Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Lubelskiej, Lubuskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Świętokrzyskiej, Warmińsko-Mazurskiej i Wielkopolskiej.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa