Zdają egzamin na uprawnienia budowlane według nowych zasad Drukuj
piątek, 21 listopada 2014

21 listopada br. we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczyna się jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane według wytycznych wprowadzonych zapisami ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w tym roku weszły w życie. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju.

Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w tegorocznej, XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej, jest porównywalna z poprzednimi sesjami. Do 16 izb okręgowych wniesiono łącznie ponad 3270 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadziły nowe uwarunkowania prawne, dotyczące warunków zdobywania uprawnień budowlanych oraz przeprowadzania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne egzaminów na uprawnienia budowlane.

Po raz pierwszy w tej sesji pojawiła się nowa specjalność, specjalność inżynieryjna - hydrotechniczna, o którą Polska Izba Inżynierów Budownictwa zabiegała od pewnego czasu i pierwszych 20 kandydatów stara się uzyskać takie właśnie uprawnienia. Do tej pory zakres tych uprawnień zawierał się w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W myśl nowych regulacji prawnych przywrócono także technikom budownictwa oraz mistrzom w zawodzie możliwość uzyskiwania ograniczonych uprawnień do wykonawstwa. Technicy już w tej sesji wnieśli pierwsze 12 wniosków. Sądzić można, że jest to grupa, która odbywała praktykę wcześniej i nie zdążyła uzyskać uprawnień.

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczyna się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu. Zgodnie z nowymi regulacjami pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Podczas tegorocznej jesiennej sesji egzaminacyjnej zdecydowana większość kandydatów ubiega się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniej osób natomiast chce rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną. Okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowane są do przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane dla ponad 3000 osób. Najbardziej oblegane izby to: Mazowiecka OIIB – ponad 430 kandydatów, Śląska OIIB – ponad 340 kandydatów, Pomorska OIIB – ponad 320 i Małopolska OIIB ponad 300 kandydatów.

Od 22 listopada br. rozpoczną się egzaminy ustne dla osób, które zdały pisemną część egzaminu.