Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014

23 września br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono, m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., program działań PIIB na lata 2014-2018  i terminarz  przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Obradom przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka omówiła przyjęty przez XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB program działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na lata 2014-2018. Przypomniała, że działania te zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza to działania odnoszące się do funkcjonowania samorządu zawodowego na zewnątrz, natomiast druga – to działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz. W pierwszym bloku znalazły się inicjatywy odnoszące się m.in. do umacniania w świadomości społecznej oraz organów państwowych roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, kontynuowanie współpracy z rządem i parlamentem RP, z uczelniami technicznymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w kraju i za granicą. Drugi blok to m.in. aktywizacja szerokiego grona członków samorządu zawodowego do pracy na rzecz środowiska inżynierów budownictwa, wzmocnienie działań mających na celu promocję odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywaniu zawodu, rozwijanie działalności szkoleniowej poprzez np. rozszerzanie oferty kursów e-learningowych, zwiększenie zainteresowania samokształceniem wśród członków PIIB. Uczestnicy posiedzenia z uwagą wysłuchali programu działań, dodając następnie swoje uwagi, co ewentualnie należałoby uwzględnić  w strategicznym działaniu samorządu.

Działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem roku bieżącego oraz omówieniem założeń programowych na rok 2015, przedstawił Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o. o. Zwrócił uwagę, że w styczniu tego roku czasopismo „Inżynier Budownictwa” ukazało się w nowej szacie, odpowiadającej współczesnym trendom wydawniczym. Na 120 stronach „Inżyniera Budownictwa” prezentowana jest m.in.  działalność samorządowa, informacje o zmianach w prawie, publikacje poświęcone problematyce technicznej. Funkcjonuje dział „Listy od czytelników z odpowiedziami”, nauki języka angielskiego oraz kalendarium. W 6 numerach czasopisma ukazały się specjalne dodatki tematyczne.

– Na początku roku pojawił się także nowy portal internetowy – www.kataloginżyniera.pl oraz uruchomiliśmy witrynę – www.kreatorzybudownictwa.pl – podkreślił J. Kuśmider. – Zgodnie z planem na rok 2014 wydawnictwo zobowiązało się wydać 5 numerów „Vademecum Inżyniera”. Ukazały się już 3 numery, a 2 pojawią się w niedługim czasie.

Prezentując założenia programowe „Inżyniera Budownictwa” na 2015 r., J. Kuśmider poinformował, że obecna konwencja czasopisma zostanie utrzymana. Będą zamieszczane informacje o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, nie zabraknie  bloku prawnego sprofilowanego na potrzeby inżynierów budownictwa, będą zamieszczane artykuły o tematyce technicznej. Planowane jest ściślejsze powiązanie „Inżyniera Budownictwa” ze stroną internetową. Ponadto zakładane jest wydanie 6 numerów  „Vademecum Inżyniera”.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2015. Zgodnie z nią KR PIIB zakupi w przyszłym roku 11 numerów czasopisma w cenie 2 zł plus VAT za jeden egzemplarz, w tym  Okręgowe Rady OIIB zapłacą  0,90 zł plus VAT za jeden egzemplarz.

Sekretarz KR PIIB D. Gawęcka zapoznała zebranych z terminarzem działań przygotowawczych do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, którego obrady  zaplanowano na 19-20 czerwca 2015 r. Następnie Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za 8 miesięcy.

W obradach Prezydium KR PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa