Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 września 2014

10 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad zapoznano się z pracami nad rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przygotowaniami do przeprowadzenia 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Warszawie.

Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa omówił działania PIIB w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych. Prezes PIIB podkreślił, że Izba czynnie uczestniczyła w pracach nad projektem zgłaszając swoje merytoryczne uwagi. Odnosiło się to zarówno do projektu z 7 lipca 2014 r., jak i jego kolejnej wersji z 26 sierpnia br. Zastrzeżenia Izby dotyczyły m.in. propozycji likwidacji książki praktyki zawodowej, zasad przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane, wykreślenia z uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie pojęcia „zabudowy zagrodowej”. Autorzy projektu rozporządzenia, z uwag zgłaszanych przez PIIB, uwzględnili w swoich zapisach m.in. możliwość odbywania praktyki zawodowej po trzecim roku studiów, zaakceptowali wniosek, że zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca, przyjęli propozycję uproszczenia zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.

– Niestety, na razie nie nastąpiło wykreślenie zwrotu „zabudowy zagrodowej” w uprawnieniach w specjalności architektonicznej, który ogranicza możliwość projektowania osobom posiadającym takie uprawnienia tylko budynków o kubaturze do 1 tys. m sześć. w zabudowie zagrodowej. Zwracaliśmy na to już wiele razy uwagę. Jest to niesłuszne i przyczynia się do ograniczania dostępności do wykonywania zawodu, czemu miała zapobiec ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – podkreślał dobitnie A. Dobrucki, prezes PIIB. – Pojęcie „zabudowy zagrodowej” nie zostało usunięte pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie posiedzenia Krajowej Rady Włodzimierz Szymczak, prezydent – elekt European Council of Civil Engineers (ECCE), czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, przedstawił informację o przygotowaniach związanych z obradami 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Warszawie, którego Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest współorganizatorem. Podczas obrad W. Szymczak obejmie stanowisko prezydenta European Council of Civil Engineers i po raz pierwszy w historii działalności ECCE polski inżynier stanie na czele tej organizacji. W pierwszy dzień Zgromadzenia Ogólnego ECCE odbędzie się także konferencja pt. „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”. Z okazji tego wydarzenia Polska Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała specjalne opracowanie pt. „Dzieła polskich inżynierów – Mosty III RP”.

W czasie wrześniowych obrad Krajowa Rada PIIB zaakceptowała i przyjęła uchwały Prezydium Krajowej Rady przyjęte 6 sierpnia br. w sprawie powołania Komisji: Prawno-Regulaminowej, Wnioskowej, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Medalu Honorowego, ds. Wyrobów Budowlanych oraz zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB. Zgodnie z tym, na czele Komisji Prawno-Regulaminowej stanął Zbigniew Kledyński, pracami Komisji Wnioskowej będzie kierowała Krystyna Korniak – Figa, a Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Adam Podhorecki. Przewodniczącym Komisji Medalu Honorowego został Zbigniew Mitura, a zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB – Joanna Gieroba.

Sekretarz KR Danuta Gawęcka omówiła także uchwały: w sprawie wzoru Medalu Honorowego PIIB i Regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego PIIB, ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne 24. sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, powołania Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Statutu PIIB, a także uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wszystkie zaprezentowane uchwały zostały przyjęte przez Krajową Radę PIIB. W związku z tym pracami Komisji Współpracy z Zagranicą kierować będzie – Zygmunt Meyer, a Komisji Statutu PIIB – Ewa Dworska.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z informacją o realizacji budżetu za 7 miesięcy 2014 r. oraz przyjęli terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady w I półroczu 2015 r. Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Kujawsko-Pomorskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Opolskiej, Świętokrzyskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Wielkopolskiej i Pomorskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa