Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Poparcie stanowiska PIIB w sprawie projektu rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Poparcie stanowiska PIIB w sprawie projektu rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie! PDF Drukuj Email
piątek, 18 lipca 2014

15 lipca br. w siedzibie PIIB w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji uprawnionych do konsultacji społecznych przepisów projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W czasie obrad uczestnicy posiedzenia w trosce o właściwy kształt przepisów  poparli stanowisko PIIB w sprawie projektu rozporządzenia.

Do siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie na spotkanie poświęcone projektowi rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licznie przybyli przedstawiciele organizacji i instytucji biorący udział w społecznych konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest to kolejny akt prawny który w istotny sposób zmienia obowiązujące dotychczas uregulowania.

Obrady prowadził prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który na początku spotkania przedstawił stanowisko PIIB i uwagi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do zaproponowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu rozporządzenia.

– Z przykrością stwierdzam, że większość rozwiązań zaproponowanych w przepisach projektu rozporządzenia stoi w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, której przepisy zakładają większe otwarcie dla zawodów regulowanych – podkreślił Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB.

– Wbrew założeniom o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodu – kontynuował prezes PIIB – zaproponowane rozwiązania wprowadzają nowe, skomplikowane procedury, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z  zasadą zawartą w art. 16 Prawa budowlanego, zgodnie z którą rozporządzenie ma określać sposób przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane ,,mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych”.

Andrzej Dobrucki zwrócił szczególną uwagę na fakt, że większość dotychczasowych, sprawdzonych regulacji prawnych została usunięta z przepisów projektu, co sprawia, że poza zakresem regulacji pozostają istotne zagadnienia praktyczne i prawne. Następnie odniósł się do poszczególnych zapisów zaproponowanych zmian. Podjął m.in. tematy  egzaminów na uprawnienia budowlane oraz zwolnień z nich, praktyki zawodowej i  likwidacji książki praktyki zawodowej oraz nadawania uprawnień budowlanych mistrzom.

– W uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie należy wykreślić zapis dotyczący zwrotu: ,,na terenie zabudowy zagrodowej”, tak jak przewidywała to pierwotna wersja projektu dołączona do druku sejmowego 1576 (§ 18 ust. 2). Wskazane ograniczenie należy wyeliminować doprowadzając do symetrii między uprawnieniami w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, które będą zawierały ograniczenie do 1000 m³ – dobitnie stwierdził prezes PIIB.

Istniejący sposób ograniczenia opisanych uprawnień jest krzywdzący dla architektów oraz inżynierów budownictwa i nie znajduje żadnego uzasadnienia, z uwagi na fakt, że projekt stanowiący podstawę realizacji inwestycji na terenach wiejskich może być też zrealizowany na terenie miasta. Warunki techniczne nie różnicują bowiem projektów pod względem terenów, na których mają być one realizowane.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że dokonanie tych zmian wpisuje się w aktualne prace rządu nad ułatwieniem dostępu do wykonywania zawodów regulowanych.  Ułatwi to bowiem dostęp do świadczenia tego rodzaju usług poprzez upoważnienie szerszej grupy zawodowej do wykonywania tych funkcji. Natomiast utrzymywanie omawianego zapisu, pomimo dotychczasowych wniosków o jego wykreślenie, stanowi działanie wbrew założeniom rządu zmierzającym do ułatwienia dostępu do zawodu poprzez dopuszczenie większej grupy osób do jego wykonywania.

Uczestnicy spotkania żywo reagowali na uwagi zgłoszone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa zgadzając się ze stanowiskiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Andrzej Pieniążek reprezentujący Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zwrócił uwagę, że zrzeszenie negatywnie odnosi się do zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przygotowało swoje stanowisko i podziela obawy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, między innymi w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, likwidacji książki praktyki zawodowej, czy też wszelkich zwolnień z egzaminów na uprawnienia budowlane.

W podobnym tonie wypowiedział się Aleksander Krupa, przedstawiciel Izby Projektowania Budowlanego, podkreślając potrzebę i słuszność takiego spotkania, organizacji reprezentujących branżę budowlaną, którym bliskie są te problemy.

Ryszard Trykosko, prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zauważył, że kiedy opracowywano projekt ustawy deregulacyjnej, PZITB starało się o przywrócenie nadawania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie technikom i udało się to uzyskać.  Obecnie zaproponowane zmiany są natomiast tak daleko idące, że nie przyczyniają się do  poprawy wykonywania zawodu, dlatego też  stanowisko PZITB będzie zgodne ze stanowiskiem PIIB.

Następnie przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, poinformował, że ich stowarzyszenie od lutego tego roku funkcjonuje w nowych realiach, po wprowadzeniu deregulacji w ich zawodzie i bardzo negatywnie ocenia zmiany odnoszące się m.in. do egzaminów na uprawnienia. Zadeklarował pełne poparcie dla stanowiska PIIB.

Pełne poparcie dla uwag samorządu zawodowego inżynierów budownictwa obiecała także Anna Sas - Micuń ze Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Natomiast Borys Czarakcziew z Izby Architektów RP zwrócił uwagę na praktyki zawodowe w odniesieniu do regulacji europejskich.

W spotkaniu wziął udział także Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury który chciał zapoznać się z uwagami i opiniami środowiska budowlanego do projektu rozporządzenia w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Poseł podkreślił, że rozporządzenie ma bardzo ważne znaczenie w odniesieniu do ustawy deregulacyjnej, mającej ułatwić dostęp do wykonywania zawodu i powinno ją uzupełniać, a nie stać z nią w sprzeczności.

Na koniec wspólnego posiedzenia przedstawiciele organizacji i instytucji  biorący udział w społecznych konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisali wspólne stanowisko, w którym wyrażają poparcie dla uwag zgłoszonych przez  PIIB i przekazanych Januszowi Żbikowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w załączniku do pisma z dnia 8 lipca 2014 r.

Załączniki:

Stanowisko podmiotów uprawnionych do konsultacji społecznych przepisów projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 15 lipca 2014 r.

Stanowisko PIIB przekazane Januszowi Żbikowi, podsekretarzowi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w załączniku do pisma z dnia 8 lipca 2014 r.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa