Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady III kadencji

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady III kadencji PDF Drukuj Email
wtorek, 03 czerwca 2014

28 maja br. odbyło się ostatnie w kadencji 2010-2014 posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięli także nowo wybrani, podczas tegorocznych zjazdów okręgowych, przewodniczący Okręgowych Rad PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia zapoznano się z porządkiem i regulaminem obrad XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, które omówił Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB. Zarówno regulamin, jaki i porządek obrad zostały przyjęte przez Krajową Radę. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB przedstawił projekt budżetu PIIB na rok 2015. Zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony członków samorządu zawodowego planowane jest w przyszłym roku uruchomienie na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa serwisu budowlanego, który byłby dostępny dla wszystkich członków PIIB, podobnie jak elektroniczna baza norm PKN.

W dalszej części obrad zostały omówione wnioski, które zostały skierowane z XIII okręgowych zjazdów do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB i Krajowej Rady PIIB. Krystyna Korniak - Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej zwróciła uwagę, że do komisji nadesłano 76 wniosków z 13 okręgowych izb, w tym 58 skierowano do KR PIIB, 17 do XIII Krajowego Zjazdu PIIB i 1 do „Inżyniera Budownictwa”.

Następnie Andrzej R. Dobrucki podjął temat możliwości ustanawiania i nadawania „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”, m.in. wyróżniającym się osobom, instytucjom, organizacjom społecznym czy zawodowym w uznaniu za szczególne dokonania przyczyniające się do rozwoju samorządności i budownictwa. – Chcemy w ten sposób wyróżnić takie osoby, czy też instytucje, za ich pomoc i zaangażowanie w działalność samorządową, za ich kreatywność i wsparcie, będące wzorem do naśladowania dla innych – podkreślił A. R. Dobrucki. – Istnieje potrzeba umożliwienia Krajowej Izbie i okręgowym izbom przyznawania medali okolicznościowych oraz medali za zasługi dla samorządu również osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej – kontynuował prezes PIIB.

Nad prawidłowością wyboru kandydatów do nadania medalu czuwać będzie powołana na okres kadencji Komisja „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Propozycja uchwały w sprawie ustanawiania i nadawania medalu została przyjęta i zdecydowano o przedstawieniu jej delegatom XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w celu zatwierdzenia.

Uczestnicy obrad Krajowej Rady PIIB zapoznali się następnie z informacją w sprawie możliwości obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa na zasadach wzajemności, którą przedstawił Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że wspólnie z Andrzejem Bratkowskim, od dłuższego czasu zajmowali się tym tematem i przeprowadzali rozpoznanie dotyczące funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Po dokładnych analizach i w związku z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych oraz brakiem wykwalifikowanej ubezpieczeniowej kadry zarządzającej, koncepcja organizowania własnego samodzielnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, nie jest korzystna dla PIIB.

Natomiast propozycja korzystania z usług innych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, nie spełniła oczekiwań PIIB. Okazało się, że na podstawie analizy przebiegu dotychczasowej szkodowości obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz związanych z tym wzrostowych tendencji na najbliższą przyszłość, nie rokuje to możliwości ustalenia składki ubezpieczeniowej na poziomie niższym niż obecna składka, opłacana na rzecz ubezpieczyciela działającego na zasadach komercyjnych.

– W związku z tym nie widzimy obecnie celowości prowadzenia dalszych działań pod kątem ewentualnego wykorzystania zasad wzajemności w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej PIIB – powiedział Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W nawiązaniu do spraw związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB zwrócił uwagę, że zespół ds. ubezpieczeń PIIB prowadził rozmowy z przedstawicielami Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. odnośnie ubezpieczenia członków naszego samorządu w latach 2015-2018. W czasie dyskusji członkowie KR PIIB zatwierdzili uchwałę w sprawie zawarcia z STU Ergo Hestia S.A. umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w latach 2015-2018. Zgodnie z projektem wysokość składki z tytułu OC przez najbliższe dwa lata nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 70 zł.

Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Dolnośląskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Podkarpackiej, Zachodniopomorskiej i Śląskiej OIIB.

Na zakończenie obrad Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB wręczył adresy z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę w mijającej kadencji członkom Krajowej Rady oraz przewodniczącym krajowych organów statutowych. Prezes PIIB podziękował za pracę w III kadencji, poświęcony czas i zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego. Odnosząc się natomiast do zbliżającego się XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, zwrócił uwagę, aby podejmując decyzje o wyborach do organów statutowych Izby, decydować się na tych członków naszego samorządu zawodowego, którzy chcą, mogą i umieją zadbać o polskich inżynierów i polskie budownictwo.

W obradach Krajowej Rady PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak, przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa