Doktorat Honoris Causa dla prof. Wojciecha Radomskiego Drukuj
poniedziałek, 14 kwietnia 2014

10 kwietnia br. prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej. Jeden z budowniczych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W uroczystości uczestniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Zbigniew Grabowski, Prezes Honorowy PIIB.

- Przedstawiając postać profesora wyrażam głębokie przekonanie, że tytuł doktora honoris causa naszej uczelni nadajemy osobie o wielkim autorytecie naukowym – inżynierowi, nauczycielowi i wychowawcy wielu pokoleń inżynierów. Niezłomnemu popularyzatorowi wiedzy technicznej wśród młodzieży szkolnej, a także osobie promującej i wspierającej działalność naukową i dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej – podkreślił prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni.

Do auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej przybyło wielu przedstawicieli uczelni krajowych, reprezentantów środowiska budowlanego i przyjaciół Profesora. W uroczystości na Politechnice Świętokrzyskiej uczestniczyli także Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki oraz Prezes Honorowy prof. Zbigniew Grabowski. Andrzej Roch Dobrucki wręczył w imieniu Krajowej Rady PIIB prof. Wojciechowi Radomskiemu pamiątkowy adres podkreślając dorobek naukowy i działalność w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa.

Prof. W. Radomski pełnił przez dwie kadencje (2002-2006 i 2006-2010) funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych).

Profesor Wojciech Radomski pełnił i pełni szereg funkcji m.in. jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007-2010 i 2011-2014; był przewodniczącym Sekcji Konstrukcyjno-Budowlanej Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji; przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w kadencjach 2001-2003 i 2004-2006; wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej.

Publikowany dorobek prof. Wojciecha Radomskiego obejmuje ok. 300 prac, w tym 17 pozycji książkowych, 73 artykuły i rozprawy opublikowane w kraju i za granicą; 76 referatów na konferencje krajowe i 41 na zagraniczne.