Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Pozytywnie o Wydawnictwie PIIB, negatywnie o propozycjach Izby Architektów RP

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Pozytywnie o Wydawnictwie PIIB, negatywnie o propozycjach Izby Architektów RP PDF Drukuj Email
czwartek, 24 października 2013

23 października br. obradowała Krajowa Rada PIIB. Omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB, przygotowania do XIII Krajowego Zjazdu PIIB i organizację 60. Walnego Zgromadzenia ECCE. Zapoznano się z kolejnymi pracami nad projektem ustawy deregulacyjnej i działaniami podjętymi przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w tym zakresie.

 

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki – prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia KR PIIB, Jaromir Kuśmider – prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., omówił działalność wydawnictwa w bieżącym roku. W roku 2013 wydamy zgodnie z planem 11 numerów miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, w objętości 120 stron. We wrześniu ukazał się kolejny katalog „Kreatorzy budownictwa”, w grudniu natomiast pojawi się „Katalog Inżyniera” – mówił J. Kuśmider. – Nowością w tym roku jest tytuł „Vademecum inżyniera” z podtytułem „Budownictwo mostowe”. Będzie on kontynuowany w przyszłym roku z tematyką: bezpieczeństwo w budownictwie, renowacje budynków oraz budownictwo energooszczędne.

Jak zauważył J. Kuśmider, wynik finansowy spółki w roku 2013 zostanie zrealizowany zgodnie z planem, pomimo trudnej sytuacji na rynku prasowym.

Założenia programowe czasopisma „Inżynier Budownictwa” na przyszły rok przybliżyła uczestnikom obrad Krystyna Wiśniewska – redaktor prowadząca czasopisma. Podkreśliła, że priorytetem dla redakcji przy tworzeniu pisma pozostaje pomoc członkom PIIB w pracy zawodowej. Dobór tematów odbywa się pod kątem ich przydatności dla inżynierów poszczególnych branż stwierdziła redaktor.

W przyszłym roku redakcja planuje rozbudowę działu „Listy do redakcji” ze znaczącym rozszerzeniem sektora prawnego. Nadal będą ukazywać się dodatki tematyczne oraz publikacje tematyczne w postaci vademecum, np. dotyczące geoinżynierii. Nie zabraknie artykułów poświęconych nowych technologiom i ciekawym realizacjom. Kontynuowane będą także, cieszące się popularnością, dotychczasowe działy, jak np. kalendarium, język angielski, na czasie. Zwiększona objętość miesięcznika pozwoliła na szerszą współpracę z biuletynami okręgowymi i stworzyła możliwość prezentacji publikacji ważnych dla ogólnopolskiego środowiska, a zamieszczanych na łamach biuletynów – zauważyła K. Wiśniewska. – Nadal pracujemy nad poprawianiem naszego czasopisma.

Uczestnicy obrad pozytywnie ocenili działalność redakcji „Inżyniera Budownictwa” oraz Wydawnictwa PIIB. Podkreślano korzystne zmiany, jakie dokonały się w czasopiśmie z myślą o czytelnikach i współczesnym rynku wydawniczym.

Następnie Ryszard Dobrowolski – sekretarz KR PIIB, omówił terminarz działań przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego oraz zasady ustalania liczby delegatów w okręgowych izbach na zjazd krajowy.

W czasie obrad zdecydowano także, że, zgodnie z obowiązującym w naszym samorządzie zawodowym statutem, wybrane stanowiska można pełnić tylko dwie kolejne kadencje bez względu na to, w którym momencie dana osoba objęła swoją funkcję w pierwszej kadencji. Uczestnicy posiedzenia uzgodnili także, że Krajowy Zjazd PIIB odbędzie się 27–28 czerwca 2014 r.

O efektach pracy zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB mówił jego przewodniczący Zdzisław Binerowski – wiceprezes KR PIIB. W wyniku podjętych działań i oceny zgłoszonych propozycji nowej siedziby wybrano 4 lokalizacje, które Z. Binerowski przedstawił. Krajowa Rada zdecydowała o wyborze trzech z nich i zobligowała przewodniczącego komisji do przygotowania szczegółowych informacji na kolejne posiedzenia KR.

Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB, omówił realizację budżetu za 9 miesięcy tego roku oraz podjął temat organizacji przez PIIB 60. Walnego Zgromadzenia ECCE. Uroczystość zaplanowano na 16–19 października 2014 r. w Warszawie. Zespół organizacyjny PIIB Walnego Zgromadzenia ECCE przedłożył do zaakceptowania preliminarz kosztów związanych z przygotowaniem tej imprezy. Po dyskusji i wysłuchaniu argumentów za i przeciw organizowaniu tej uroczystości, Krajowa Rada zaakceptowała organizację przyszłorocznego posiedzenia ECCE w Polsce. Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) cieszy się dużym prestiżem oraz rangą na rynku międzynarodowym i, jak podkreślali członkowie Krajowej Rady, obchody 60. Walnego Zgromadzenia ECCE w Polsce stanowią dla nas wyróżnienie. W przyszłym roku nastąpi także przejęcie przez Włodzimierza Szymczaka – członka PIIB, stanowiska Prezydenta ECCE.

Następnie Andrzej R. Dobrucki zapoznał uczestników obrad z pracami nad projektem ustawy deregulacyjnej. Omówił przebieg wysłuchania publicznego w Sejmie przed Komisją ds. ograniczania biurokracji, które odbyło się 24 września br., oraz podjęte działania związane z poinformowaniem decydentów oraz społeczeństwa o konsekwencjach zaproponowanych regulacji. Prezes PIIB przedstawił także stanowisko Izby Architektów RP w odniesieniu do ustawy deregulacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian mających na celu przejście części naszych członków do izby architektów. Po gorącej i burzliwej dyskusji uczestnicy posiedzenia jednogłośnie udzielili pełnego poparcia A.R. Dobruckiemu dla jego dalszych działań w imieniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W czasie obrad przyjęto także wzór znaczka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa