Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Ważne sprawy izbowe na Prezydium KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Ważne sprawy izbowe na Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 września 2013

17 września br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. i przygotowania do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w izbie. Zapoznano się ze stanowiskiem Izby Architektów RP dotyczącym projektu ustawy deregulacyjnej.

Obradom przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady PIIB. Działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem sfery finansowej minionego półrocza, jak i przewidywanymi wynikami na koniec 2013 r., przedstawił Jaromir Kuśmider prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o. o. Zwrócił on uwagę, że Wydawnictwo PIIB trzeci rok z rzędu wydaje katalog „Kreatorzy budownictwa”, kontynuuje wydawnictwo „Katalog Inżyniera” oraz pojawił się nowy tytuł „Vademecum inżyniera”. Zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB czasopismo „Inżynier Budownictwa” wydawane jest w objętości 120 stron. – Pomimo trudnej sytuacji na rynku wydawniczym, wynik finansowy Wydawnictwa PIIB na ten rok, zostanie zrealizowany zgodnie z planem – podkreślił J. Kuśmider.

Założenia programowe czasopisma „Inżynier Budownictwa” na 2014 r. omówiła Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżynier Budownictwa”. – Znacząca zmiana objętości czasopisma do 120 stron pozwoliła na rozwinięcie dotychczasowych działów oraz wprowadzenie nowych – stwierdziła B. Mikulicz –Traczyk. – W przyszłym roku zostanie utrzymana konwencja pisma. Będą informacje o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, blok prawny sprofilowany na potrzeby inżynierów budownictwa oraz trzeci dział, gdzie będą zamieszczane artykuły o tematyce technicznej.

Redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” podkreśliła, że znacząco ma być rozbudowany dział „Łączności z czytelnikami” oraz więcej będzie zamieszczanych informacji dotyczących działalności okręgowych izb. Utrzymane zostaną dodatki tematyczne, jak np. „Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewnictwo” czy „Rusztowania”, oraz nadal będą realizowane dwa vademeca: „Geoinżynieria” i „Izolacje”. Z dotychczasowych działów na pewno pozostaną: normy, j. angielski oraz kalendarium.

O stanie przygotowań do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Izbie mówił Ryszard Dobrowolski, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Przypomniał, że 31 lipca br. Prezydium KR PIIB przyjęło dwie uchwały: w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych oraz w sprawie zasad organizacji zebrań w obwodach wyborczych. Krajowa Rada PIIB na posiedzeniu 4 września br. przyjęła powyższe uchwały oraz zatwierdziła kolejne trzy w sprawie ramowego porządku obrad okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych, ramowego regulaminu wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz ramowego regulaminu okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

Obwodowe zebrania wyborcze organizowane będą w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. Członkowie Izby zostaną imiennie zaproszeni, według stanu członkostwa na 30 września 2013 r. Zawiadomienia będą dołączone do 10 numeru miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Wybrani na obwodowych zebraniach delegaci, wezmą udział w okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się do 15 kwietnia 2014 r.

Następnie R. Dobrowolski przedstawił także terminarz działań przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz uchwałę w sprawie ustalania liczby delegatów na ten zjazd. Potem Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za 8 miesięcy.

Na koniec spotkania Andrzej R. Dobrucki zapoznał uczestników obrad z pracami przygotowawczymi w związku z zaplanowanym na 24 września br. wysłuchaniem publicznym w Sejmie dotyczącym projektu ustawy deregulacyjnej, na którym zostanie zaprezentowane stanowisko PIIB. Prezes PIIB poinformował także zebranych, że Izba Architektów RP zgłosiła również swój udział w wysłuchaniu publicznym proponując zmiany zapisu w projekcie ustawy deregulacyjnej, mające na celu przejście architektów posiadających ograniczone uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z PIIB do IARP. Zapisy prawne, do jakich odwołuje się samorząd architektów stanowią jednak, że do IARP, poza architektami z uprawnieniami konstrukcyjnymi musieliby także należeć wszyscy konstruktorzy posiadający uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie.

Przedstawiciele IARP uzasadniają swoje stanowisko brakiem symetrii w zakresie członkostwa między izbami. – Zaproponowana przez IARP wersja, na pewno nie zapewnia symetrii i na takie rozwiązanie nie możemy się zgodzić – podkreślał A. R. Dobrucki.

W czasie dyskusji uczestnicy posiedzenia w swoich wypowiedziach podkreślali, że kiedy trwały prace nad projektem ustawy o samorządach zawodowych, przedstawiciele architektów nie byli zainteresowani przyjmowaniem w swoje szeregi osób nie posiadających uprawnień do projektowania bez ograniczeń. To Polska Izba Inżynierów Budownictwa chętnie te osoby przyjęła w poczet swoich członków i od ponad 10 lat funkcjonują one w naszym samorządzie zawodowym.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa