Prezes PIIB u Marszałek Sejmu RP Drukuj
wtorek, 02 lipca 2013

27 czerwca 2013 r. Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB uczestniczył w spotkaniu z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego. Dyskutowano o jakości prawa stanowionego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego.

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej R. Dobrucki – prezes Polskiej Izb Inżynierów Budownictwa, Roman Nowicki – przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego, Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Ryszard Piotrowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Michał Staszewski – prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Uczestnicy spotkania przedstawili krytyczną opinię na temat jakości ustaw przyjmowanych w Sejmie. Posłowie i kluby poselskie działają często w imię swoich partykularnych interesów, nadmiernie upolityczniając procesy stanowienia prawa. Nierzadkie są przypadki przyjmowania ustaw w kolizji z Konstytucją RP, wbrew opiniom prawników, ekspertów i tak znaczących instytucji, jak Komitet Integracji Europejskiej (Prawo budowlane).

Marszałek Sejmu RP z zainteresowaniem zapoznała się z uwagami zgłaszanymi przez uczestników spotkania . W celu kontynuowania starań o zmianę w podejściu do prac legislacyjnych, zarówno posłów, jak i klubów poselskich, przedstawiciele środowiska budowlanego zaproponowali powołanie Społeczno – Poselskiego Zespołu d/s Jakości Stanowionego Prawa. Zadaniem zespołu byłoby przygotowanie raportu dotyczącego omawianych na spotkaniu problemów, m. in. kwestii szeroko rozumianego budownictwa i stanowienia Prawa budowlanego.

Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego, PIIB