Grupa B-8 o zmianach w projekcie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Drukuj
piątek, 19 kwietnia 2013

Stanowisko Grupy B-8 z dnia 16.04.2013 r. dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

Stanowisko Grupy B-8 w wersji PDF

Projekt z dnia 4 kwietnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Uzasadnienie do projektu