Nowe szkolenie e-learningowe na stronie PIIB Drukuj
wtorek, 18 grudnia 2012

Polska Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w portalu PIIB na swojej stronie internetowej www.piib.org.pl uruchomiła kolejne szkolenie w systemie e-learningowym nt. „Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych” przygotowane przez inż. Artura Busse.

Przedmiotem szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolami stanu technicznego obiektów budowlanych, których obowiązek wykonywania został określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

Dostęp do systemu e-learningowego możliwy jest poprzez zalogowanie się na stronie PIIB (Portal PIIB - zaloguj się) za pomocą loginu i hasła przekazanego w związku z uruchomieniem elektronicznych zaświadczeń członkostwa w Izbie. Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń.