Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Ostatnia Krajowa Rada w 2012 r.

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ostatnia Krajowa Rada w 2012 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 grudnia 2012

12 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. nowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, współpracę PIIB z organizacjami zagranicznymi oraz realizację wniosków zgłoszonych na XI Krajowym Zjeździe i na XI okręgowych zjazdach.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB, zaś udział w nich wzięli także Monika Majewska naczelnik Wydziału Prawa Budowlanego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Janusz Żbik podsekretarz stanu w MTBiGM.

Na początku posiedzenia prezes PIIB przedstawił informację dotyczącą projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych z 6 grudnia br. Wersja ta zawiera inne rozwiązania niż przedstawiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dn. 27 września br., m.in. wprowadza 5 specjalności, w których nadawane mają być uprawnienia budowlane. Nowa propozycja uwzględnia wcześniejsze postulaty PIIB dotyczące możliwości uzyskiwania uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi po ukończeniu studiów I stopnia oraz w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi przez techników.

Krajowa Rada zaakceptowała projekt ustawy z 6 grudnia br., opowiadając się jednak za pozostawieniem funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Następnie uczestnicy obrad zapoznali się z informacją o zagranicznej współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wojciech Radomski i Zygmunt Meyer przedstawili, jak przebiega współpraca z  ECEC (European Council of Engineers Chambers). W. Radomski przypomniał, że 17 listopada br. odbyło się w Wiedniu sprawozdawczo – wyborcze posiedzenie Europejskiej Rady Izb Inżynierskich podczas, którego dokonano oceny działań organizacji w latach 2009-2012. Podkreślono zasługi PIIB, zwłaszcza zaś udział w pracach ogólnie obowiązujących w Europie dokumentów tj. Kodeksu etycznego oraz opracowania dotyczącego jakości pracy inżynierskiej. W czasie obrad na audytora został wybrany Z. Meyer, który obecnie reprezentuje PIIB w ECEC.

Włodzimierz Szymczak przedstawił funkcjonowanie ECCE (European Council of Civil Engineers) oraz przybliżył obrady Światowego Forum Inżynierskiego, które odbyło się w dniach 17-21 września br. W czasie forum dyskutowano m.in. o budownictwie zrównoważonym, problemach budownictwa na świecie, zajmowano się kwestią pozyskiwania energii. Natomiast na 56. zgromadzeniu ogólnym w Dubrowniku (27.10.2012 r.) W. Szymczak został powołany do Zarządu ECCE na stanowisko prezydenta elekta i zgodnie ze statutem, za 2 lata obejmie w ECCE stanowisko prezydenta.

Zygmunt Rawicki podkreślił, że współpraca w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej rozwijana jest od 2003 r. W tym roku obchodzono jubileusz 20-lecia Słowackiej i Czeskiej Izby Inżynierów, a w październiku odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej tzw. Dużej Czwórki w Budapeszcie, podczas którego dyskutowano m.in. o problemach energetycznych oraz podjęto decyzję o kontynuacji wydawnictwa, prezentującego ciekawe obiekty budowlane zrealizowane po roku 1990, na terenie państw należących do Grupy Wyszehradzkiej.

Potem Zdzisław Binerowski wiceprezes PIIB omówił pracę zespołu ds. zakupu lokalu dla potrzeb PIIB. Na zamieszczone ogłoszenie napłynęło 64 ofert, z czego 21 spełniało wymagania postawione przez zespół. Obecnie, wybrane propozycje zostaną poddane ocenie. Krajowa Rada przyjęła także uchwałę o uzupełnieniu składu zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej dla PIIB o Elżbietę Janiszewską - Kuropatwę.

O realizacji wniosków zgłoszonych na XI Krajowym Zjeździe PIIB oraz zgłoszonych na XI okręgowych zjazdach skierowanych do Krajowej Rady PIIB referowała Krystyna Korniak-Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej. Następnie Andrzej Jaworski skarbnik PIIB przedstawił realizację budżetu Krajowej Izby do 30 listopada 2012 r. Uczestnicy obrad przyjęli także uchwałę w sprawie aktualizacji budżetu Krajowej Izby na 2012 r.

W czasie grudniowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB biorący w nim udział zapoznali się również z informacją dotyczącą prenumerowanych czasopism technicznych w poszczególnych izbach okręgowych, którą przekazał Stefan Czarniecki wiceprezes PIIB.

Pod koniec obrad wystąpił Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który w swojej wypowiedzi odniósł się do prac nad ustawą deregulacyjną, działań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz podkreślił dobrą współpracę z PIIB. Złożył także życzenia świąteczne członkom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Po zakończeniu obrad członkowie Krajowej Rady i zaproszeni goście złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa