Pełnienie nadzoru autorskiego Drukuj
czwartek, 17 maja 2012

Pismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP i Polskiej Izby Urbanistów do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie nadzoru autorskiego.

Pobierz Pismo w wersji PDF

Załącznik: opinia prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego z dn. 15.02.2012 r.