Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Krajowa Rada obradowała PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 kwietnia 2012

25 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad przyjęto sprawozdania z działalności w roku 2011: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zapoznano się z wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z drobnymi poprawkami przyjęto porządek posiedzenia oraz protokół z poprzednich obrad KR PIIB. Następnie Joanna Gieroba zastępca sekretarza KR przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2011, natomiast Andrzej Jaworski skarbnik KR omówił wykonanie budżetu za miniony rok. Po niewielkich korektach sprawozdanie zostało zatwierdzone przez uczestników spotkania oraz zaakceptowane do zaprezentowania na XI Krajowym Zjeździe.

Uczestnicy kwietniowych obrad zapoznali się także ze sprawozdaniami organów szczebla krajowego. Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2011 r. przedstawił jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zaprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn przewodniczący KSD, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Marzena Kaleta.

Następnie Tadeusz Durak przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac swojej komisji w ubiegłym roku oraz zaprezentował protokoły z kontroli organów krajowych i biura PIIB, przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że wnioskować będzie o udzielenie Krajowej Radzie absolutorium. Wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez KKR były natomiast przedmiotem projektu uchwały Krajowej Rady, która po poprawkach i dyskusji, została przyjęta przez uczestników posiedzenia.

Andrzej Jaworski przedstawił także stan realizacji budżetu za I kwartał br. Uczestniczący w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przedstawiciele poszczególnych izb omówili przebieg tegorocznych zjazdów sprawozdawczych w ich okręgach. W niektórych miały one charakter uroczystych zjazdów jubileuszowych, jak np. w Łódzkiej, Świętokrzyskiej czy Podlaskiej OIIB.

Krajowa Rada jednogłośnie zaakceptowała zgłoszone propozycje nadania odznak honorowych członkom izb: Lubuskiej, Wielkopolskiej. Kujawsko-Pomorskiej i Śląskiej.

Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej R. Dobrucki przedstawił również informację z przebiegu pierwszej konferencji konsultacyjnej dotyczącej założeń do projektu Kodeksu budowlanego, która odbyła się 23 kwietnia br. w Rzeszowie.

W posiedzeniu KR PIIB uczestniczył przedstawiciel  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Jerzy Baryłka.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa