Prezes PIIB w Dolnośląskiej OIIB Drukuj
środa, 08 lutego 2012

2 lutego br. Andrzej R. Dobrucki prezes Krajowej Rady PIIB odwiedził Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu. W czasie spotkania omówiono działania KR PIIB dotyczące m.in. współpracy z przedstawicielami władz, dostępu  dla członków izby do szkoleń e-learningowych, możliwości korzystania z internetowego dostępu do norm.

Na robocze  spotkanie w siedzibie DOIIB mieszczącej się przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu przybyli członkowie wszystkich organów DOIIB z przewodniczącym OIIB Eugeniuszem Hotałą na czele. Prezes KR PIIB Andrzej R. Dobrucki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działania Krajowej Rady PIIB dotyczące m.in. współpracy z przedstawicielami władz państwowych i parlamentu oraz innymi samorządami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia nowych przepisów budowlanych, w tym Kodeksu Budowlanego w miejsce obecnej ustawy Prawo budowlane. Przedstawił także aktualne zamierzenia PIIB w zakresie szerokiego dostępu członków izby do szkoleń przez internet oraz internetowego dostępu do zasobu Polskich Norm, dotyczących budownictwa.

W bardzo ożywionej dyskusji poruszano problemy etyki inżynierskiej, potrzebę utworzenia własnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz sprawy związane z możliwościami wpływania PIIB na kształt ustawy o zamówieniach publicznych i na ceny usług oferowane przez inżynierów budownictwa na rynku krajowym. Poruszano także sprawy związane z aktualną kondycją  finansową izb okręgowych oraz postulatami małych izb dotyczącymi zwiększenia wysokości składki członkowskiej.

Dyskusja nad liczbą specjalności i wymaganiami stawianymi młodym inżynierom, ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych, była bardzo twórcza. Prezes PIIB przyznał, że głos izby w tej i innych sprawach dotyczących tworzenia prawa przez parlament  jest niekiedy niesłusznie postrzegany jako lobbowanie w interesie środowiska inżynierów, co utrudnia merytoryczną dyskusję w komisjach sejmowych.

Na zakończenie spotkania Andrzej R. Dobrucki wyraził przekonanie, że doświadczenie nabyte przez nasz samorząd zawodowy przez  minione 10 lat sprawia, że coraz lepiej będziemy wykonywać nasze zadania statutowe.

Zdjęcia: Piotr Rudy.