Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Niższa opłata za ubezpieczenie OC

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Niższa opłata za ubezpieczenie OC PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2012

11 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia  dyskutowano m.in. nad  nową opłatą za zbiorowe ubezpieczenie OC oraz nad wynikami i przebiegiem jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zdominowała tematyka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB. Jak podkreślił Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB,  kierownictwo naszego samorządu zawodowego podjęło w ubiegłym roku rozmowy z ubezpieczycielem - STU Ergo Hestia S.A.,  mające na celu obniżenie wysokości składki ubezpieczenia wynoszącej  96 zł i obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. W wyniku podjętych działań udało się wynegocjować nowe niższe składki w wysokości 83 zł.

Podczas styczniowych obrad Prezydium KR PIIB przyjęło uchwałę w sprawie zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB. Na jej podstawie STU Ergo Hestia S.A.  udziela ochrony ubezpieczeniowej członkom PIIB  w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; obowiązkowego  ubezpieczenia OC architektów za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; obowiązkowego ubezpieczenia OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; ubezpieczenia OC ubezpieczonych w życiu prywatnym. Umowa obejmuje także ubezpieczenie OC PIIB i jej organów oraz członków organów.

Nowa umowa ubezpieczeniowa obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy.

Swoją ochroną obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata, dochodzone według polskiego prawa lub prawa innego kraju oraz przed polskim sądem lub sądem innego kraju.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie składka wynosi 83 zł za rok ubezpieczenia, przy  sumie gwarancyjnej wynoszącej równowartość 50 tys. euro.

Ubezpieczenia dodatkowe, czyli nadwyżkowe ubezpieczenia OC mają charakter dobrowolny i płacone są odrębnie przez samego ubezpieczonego. W zależności od dokonanego wyboru, suma gwarancyjna z tego tytułu ubezpieczenia i składka za rok mogą wynosić odpowiednio: przy 100 tys. euro – 195 zł; przy 200 tys. euro – 395 zł i 250 tys. euro – 475 zł.

W przypadku obowiązkowego  ubezpieczenia OC architektów za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z nową umową składka roczna wynosi 10 zł przy sumie gwarancyjnej 50 tys. euro na każdy wypadek.

Członkowie PIIB mogą także skorzystać z ubezpieczenia OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej. Składka w tym przypadku wynosi 15 zł za rok przy sumie gwarancyjnej 25 tys. euro na każde zdarzenie.

Zgodnie z nową umową ubezpieczeniową członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mogą także skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w życiu prywatnym, np. związane z  amatorskim uprawnianiem sportów czy posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.

W związku z obowiązywaniem nowej umowy od 1 stycznia 2012 r., osobom  które wniosły wcześniej  wyższą opłatę roczną (96 zł) różnica zostanie zwrócona.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB zamieszczone są na stronie internetowej PIIB w zakładce – UBEZPIECZENIA.

Przebieg i wyniki drugiej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2011 r. omówił przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marian Płachecki. Do egzaminu przystąpiło 2568 inżynierów, natomiast pozytywny wynik otrzymało 2260 osób.   Pytania obowiązujące na egzaminie są stale uaktualnianie w związku ze zmianami wprowadzanymi w przepisach i rozporządzeniach. Systematycznie pracują nad nimi profesjonaliści i eksperci – zauważył M. Płachecki. Przewodniczący podkreślił, że średnia zdawalność tej sesji wyniosła 89% . Najwięcej uprawnień nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 903, następnie instalacji sanitarnych – 553 i instalacji elektrycznych – 322.

Podczas posiedzenia Prezydium R. Dobrowolski sekretarz KR PIIB  przedstawił terminy tegorocznych zjazdów okręgowych. Pierwszy odbędzie się w izbie lubuskiej (24.03.2012), następnie w wielkopolskiej (27.03.2012). Ostatnie zjazdy zaplanowano na 21.04.2012 r.

W czasie obrad omówiono także stan prac rządowych związanych z nowelizacją Prawa budowlanego oraz prac legislacyjnych dotyczących ograniczania liczby zawodów regulowanych.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa