Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > Pracowite i konstruktywne obrady

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Pracowite i konstruktywne obrady PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 grudnia 2011

14 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. współpracę PIIB z organizacjami zagranicznymi, realizację wniosków zgłoszonych na X Krajowym Zjeździe, obowiązki członków świadczących usługi transgraniczne, zmiany w zawodach regulowanych.

.

Obradom przewodniczył Andrzej R. Dobrucki prezes Krajowej Rady PIIB, zaś udział w nich wzięli także: Monika Majewska reprezentująca Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na początku posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z informacją dotyczącą współpracy zagranicznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W. Radomski omówił działania w ramach organizacji ECEC (European Council of Engineers Chambers), W. Szymczak przedstawił funkcjonowanie ECCE (European Council of Civil Engineers), natomiast Z. Rawicki zaprezentował pracę tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą poinformował, że 8 grudnia br. po raz pierwszy obchodzono w Brukseli Dzień Inżyniera Europejskiego zorganizowany przez ECEC i ECCE. W uroczystościach wziął udział A.R. Dobrucki prezes KR PIIB oraz W. Radomski. Organizatorzy chcieli podkreślić znaczenie oraz prestiż zawodu inżyniera w Unii Europejskiej. W czasie debaty omówiono rolę inżynierów dyplomowanych w Europie, dyskutowano o swobodzie przepływu usług, uznawaniu kwalifikacji oraz zamówieniach publicznych. Jak zauważył W. Radomski w wyniku prac realizowanych w ECEC udało się opracować dwa kodeksy: jeden dotyczący etyki inżynierskiej oraz drugi dotyczący jakości pracy inżynierów, w którym aktywny udział miała PIIB.

W Szymczak przybliżył działanie PIIB w ramach ECCE podkreślając, że nasz samorząd należy do tej organizacji od 1,5 roku. Zwrócił uwagę, że prace organizacji skupiają się ostatnio głównie na energooszczędnym budownictwie oraz strategii działania organizacji do 2015 r. Z. Rawicki podkreślił, że współpraca w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej rozwijana jest od 2003 r. Spotkania odbywają się, co roku w innym kraju należącym do Grupy. W tym roku gospodarzem była Polska, a obrady dotyczyły jakości pracy inżynierów europejskich oraz ich płacy.

Następnie Krystyna Korniak – Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła wnioski z X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Do Komisji wpłynęło w sumie 84 wnioski, które zostały podzielone na cztery grupy. Pierwsza grupa to wnioski, które z X Okręgowych Zjazdów OIIB wpłynęły do rozpatrzenia przez X Krajowy Zjazd; druga to – wnioski z X Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane do Krajowej Rady PIIB; trzecia to – wnioski zgłoszone przez delegatów na X Krajowym Zjeździe oraz czwarta to – wnioski złożone do Komisji Wnioskowej. W czasie obrad Krajowa Rada do każdego z wniosków przyjęła stanowisko ich realizacji zaproponowane przez Komisję Wnioskową. Sposób realizacji zgłoszonych wniosków zostanie przekazany każdemu z wnioskodawców. Stosowna informacja będzie również zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do publicznej wiadomości.

Podczas grudniowych obrad Jaromir Kuśmider prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. omówił działalność wydawnictwa w 2011 r. oraz przedstawił plany na rok 2012. W przyszłym roku wydawnictwo planuje wzbogacić „Inżyniera Budownictwa” o pięć dodatków tematycznych poświęconych m.in. termomodernizacji, hydroizolacjom. Wydane będą, jak dotychczas „Katalog inżyniera” i „Kreatorzy budownictwa”. Planowane jest także rozbudowanie czasopisma o nowe działy. W 2012 r. wydawnictwo podejmie działania mające  na celu wdrożenie w roku 2013 elektronicznych wydań publikacji drukowanych.

Następnie Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB zaprezentował realizację budżetu PIIB  za 11 miesięcy 2011 r.

Sekretarz KR PIIB Ryszard Dobrowolski przedstawił uchwałę dotyczącą powołania zespołu ds. analizy wysokości składki na okręgową izbę w składzie: Wiktor Abramek, Franciszek Buszka, Mieczysław Grodzki, Józef Krzyżanowski, Zygmunt Meyer i Czesław Miedziałkowski, która została zaaprobowana przez uczestników posiedzenia. Zespół zajmie się składkami na okręgowe izby i przedstawi ewentualną propozycję zmian. Swoje stanowisko zaprezentuje 22 lutego 2012 r., następnie propozycje, po przyjęciu przez Prezydium KR PIIB zostaną przekazane izbom okręgowym w celu zgłoszenia uwag. Prace zespołu mają być przedstawione Krajowej Radzie na posiedzeniu 25 kwietnia 2012 r.

Dokonano także zmiany w składzie Komisji Wnioskowej w związku z przejściem Jacka Szera do GUNB, a jego miejsce zajął Zdzisław Soszkowski.

W czasie posiedzenia została także przedstawiona opinia zespołu powołanego przez Krajową Radę PIIB dotycząca obowiązków członków izby świadczących usługi transgraniczne. Członkowie Krajowej Rady zgodzili się z przewodniczącym zespołu Z. Binerowskim i przyjęli wniosek, aby przez okres świadczenia usług, członkowie ci, opłacali składki członkowskie.

Informację o prowadzonych negocjacjach z ubezpieczycielem tj. STU ERGO HESTIA w sprawie wysokości opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków naszej Izby oraz opłat za inne dodatkowe ubezpieczenia przedstawił prezes Krajowej Rady PIIB  Andrzej R. Dobrucki. Jak podkreślił prezes KR PIIB negocjacje zmierzają do obniżenia obecnej składki za OC.

W czasie obrad przyjęto także uchwały: o aktualizacji budżetu PIIB na rok 2011; o zatwierdzeniu uchwały Prezydium KR w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu pracy, wynagradzania oraz gospodarowania środkami ZFŚS, w zakresie schematu organizacyjnego Krajowego Biura PIIB oraz w sprawie nadania odznak honorowych PIIB dla 3 członków Izby Zachodniopomorskiej.

W dyskusji podjęto również sprawę inicjatyw rządowych zmierzających do ograniczenia liczby zawodów regulowanych, a także zmierzających  do tzw. otwarcia zawodów zaufania publicznego. Temat ten wywołał ożywioną wymianę uwag i opinii.

Na zakończenie posiedzenia jego uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa