Prezydium KR PIIB obradowało Drukuj
poniedziałek, 03 października 2011

21 września br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano nad przebiegiem prac związanych z elektronicznym dostępem do norm dla członków PIIB, ustalono terminarz działań przygotowujących do XI Krajowego Zjazdu oraz omówiono realizację budżetu za osiem miesięcy 2011 r.

.

Piotr Korczak przewodniczący zespołu ds. wdrożenia elektronicznego dostępu do norm dla członków PIIB poinformował, że odbyło się już pierwsze robocze spotkanie. Przewodniczący zespołu zauważył, że zadaniem zespołu jest ocena przedłożonych ofert oraz propozycji a następnie przeprowadzenie negocjacji merytoryczno-cenowych. Pokreślił, że członkowie zespołu wstępnie zapoznali się z propozycjami  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Podkarpackiej oraz  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Jesteśmy zainteresowani szerokim dostępem do polskich norm i w kręgu zainteresowania znajduje się propozycja Podkarpackiej Izby, do której zwróciliśmy się z zapytaniem ofertowym – powiedział Piotr Korczak.

Podkarpacka OIIB ma przedstawić swoją propozycję do 30 września br. Członkowie zespołu zapewnili, że na początku października br.  zostanie wypracowana propozycja elektronicznego dostępu do norm dla członków PIIB zgodnie z wnioskiem przyjętym przez X Krajowy Zjazd PIIB.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR zaproponował terminarz działań przygotowawczych do XI Krajowego Zjazdu PIIB, który został przyjęty. Zgodnie z nim Zjazd Krajowy  odbędzie się  w dn. 6-7 lipca 2012 r. Podczas obrad zebrani zatwierdzili także wydatki, jakie będą ponoszone przez PIIB w roku 2012 na czasopismo „Inżynier Budownictwa”. Barbara Mikulicz-Traczyk redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” oraz Jaromir Kuśmider prezes Wydawnictwa PIIB, zostali zobowiązani do przedstawienia propozycji rozwoju czasopisma, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez członków naszego samorządu.

Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za osiem miesięcy 2011 r. Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali nad gospodarką finansową PIIB oraz odniesieniem do sytuacji finansowej w różnych okręgowych izbach.