Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Posiedzenie Krajowej Rady PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 marca 2011

16 marca w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali o przygotowaniach do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, okręgowych zjazdach sprawozdawczych oraz zmniejszającej się liczbie członków naszej Izby uczestniczących w szkoleniach.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes KR. Gościem posiedzenia był Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na początku posiedzenia R. Dobrowolski sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawił informację dotyczącą przygotowań do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań organów za rok 2010. Następnie A. Jaworski skarbnik KR PIIB, omówił wykonanie budżetu za rok 2010, zwracając uwagę, że jego realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak poinformował o przebiegu kontroli organów Krajowej Izby. Podkreślił, że KKR zwracała uwagę czy organa wykonują pełny zakres obowiązków nałożonych ustawą, regulaminem i statutem; czy kwestie finansowe są prowadzone prawidłowo; czy terminowo wykonywane są nałożone zadania i czy sprawowany jest odpowiedni nadzór nad właściwymi organami okręgowymi. W części organów, w których kontrolę już zakończono, wyniki są pozytywne.

Współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz działania Grupy B-8 zrelacjonował A.R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Podkreślił, że na spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych z reprezentacją naszego samorządu zawodowego (7.02.br.) zaakcentowano konieczność aktywniejszego uczestnictwa środowiska budowlanego w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju. Dlatego też uczestnicy spotkania uznali za pilne powołanie reprezentacji składającej się z przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych, która mogłaby przygotowywać wspólne stanowiska w konkretnych sprawach i następnie prezentować je na zewnątrz. Ustalono terminarz spotkań stowarzyszeń i PIIB do końca tego roku.

Omawiając spotkanie Grupy B-8, które odbyło się 10 lutego A. R. Dobrucki podkreślił, że znaczną część obrad poświęcono praktyce stosowania przez niektóre organy administracji publicznej przepisu art.76 a kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego zasad sporządzania przez architektów kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego. Dyskutowano również nad ustawą o zamówieniach publicznych, zwłaszcza nad przetargami i stosowaniem zasady tzw. „najniższej ceny”. Omawiano także zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego. Przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiej Izby Urbanistów zadeklarowali, że wspólnie opracują stanowisko w sprawie polityki przestrzennej w naszym kraju i zapoznają z nim członków Grupy B-8.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB R. Dobrowolski poinformował następnie uczestników posiedzenia o terminach okręgowych zjazdów rozpoczynających się już w marcu (izba pomorska i wielkopolska) i zakończą się 16 kwietnia (izby: łódzka, podkarpacka, śląska). Omówił także funkcjonowanie programu „elektroniczne zaświadczenia o członkostwie”, który został wprowadzony od początku tego roku i sprawnie działa.

W czasie obrad Krajowej Rady podjęto uchwały o zmianach osobowych w Krajowych Komisjach: Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Prawno-Regulaminowej i Wnioskowej. W Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Andrzej Myśliwiec z Izby Kujawsko   Pomorskiej zastąpił Pawła Piotrowiaka, natomiast Agnieszka Jońca będzie reprezentowała izbę łódzką zamiast Piotra Parkitnego. W Komisji Prawno-Regulaminowej Krzysztof Parylak z Dolnośląskiej OIIB zastąpił Bronisława Wośka, natomiast Ewa Dworak ze Śląskiej OIIB będzie pracowała zamiast Stefana Wójcika. W Komisji Wnioskowej Elżbieta Bukowska zastąpi Andrzeja Stasiorowskiego z Izby Warmińsko-Mazurskiej

Uczestnicy posiedzenia Krajowej Rady PIIB podjęli także uchwałę dotyczącą udzielenia pożyczki Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu pracy Krajowego Biura PIIB

W czasie obrad Krajowej Rady dyskutowano także o zmniejszającej się liczbie członków naszej Izby uczestniczących w szkoleniach i konferencjach oraz o istotnym spadku liczby osób prenumerujących czasopisma techniczne. Podkreślano, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest koniecznością i ustawowym obowiązkiem każdego członka naszej Izby.

Nadano także 26 członkom okręgowych izb: Warmińsko-Mazurskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej odznaki honorowe PIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa